Honory dla drugiego po Papieżu

Kardynał Tarcisio Bertone doktorem honoris causa KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nadał tytuł doktora honoris causa ks. kard. Tarcisio Bertonemu SDB, drugiej po Papieżu osobie w Kościele katolickim. Uroczystość odbyła się 30 kwietnia bieżącego roku. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej przewodniczył także uroczystej Mszy św. odprawionej w kościele akademickim KUL, w czasie której wygłosił homilię.

– W dziejach kontynentu europejskiego przez długi czas właśnie refleksja i modlitwa wyznaczały granice tożsamości europejskiej. Europa sięgała tam, gdzie znajdowały się wieże katedr i budynki nowych uniwersytetów. W ten sposób Kościół okazywał swą odpowiedzialność za kształt kultury europejskiej – mówił w czasie Mszy św. ks. kard. Bertone, zwracając się do środowiska akademickiego KUL. – W zmienionych warunkach globalnego świata, w którym zachodzą głębokie przemiany kulturowe, odpowiedzialność ta spływa na wasze pokolenie – dodał.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa zgromadziła w wypełnionej po brzegi Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego wielu hierarchów Kościoła polskiego, m. in.: ks. kard. Stanisława Dziwisza, ks. abp. Józefa Michalika, ks. abp. Józefa Kowalczyka, ks. abp. Zygmunta Zimowskiego, ks. abp. Kazimierza Nycza, ks. abp. Stanisława Nowaka i ks. bp. Ignacego Deca. Obecni byli wszyscy biskupi lubelscy z ks. abp. Józefem Życińskim, wielkim kanclerzem KUL, przedstawiciele władz samorządowych, a także wysłannik prezydenta RP Jacek Sasin, który odczytał list gratulacyjny od prof. Lecha Kaczyńskiego.

– Dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma ogromny zaszczyt i honor wręczyć swoje najwyższe odznaczenie wybitnej postaci Kościoła katolickiego, sekretarzowi stanu Stolicy Apostolskiej, kamerlingowi Świętego Kościoła Rzymskiego, wybitnemu znawcy kościelnego prawa publicznego i prawa konkordatowego, temu, który uczestniczył w reformie Kodeksu Prawa Kanonicznego, arcybiskupowi Vercelli i Genui, doświadczonemu duszpasterzowi – wyliczał godności i osiągnięcia laureata ks. prof. Stanisław Wilk, rektor KUL, otwierając uroczystość. Senat Akademicki KUL nadał ks. kard. Bertonemu tytuł doktora honorowego na wniosek Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL za wkład wniesiony w rozwój nauki prawa kanonicznego w czasie reformy kościelnego prawa publicznego ukierunkowanej wskazaniami Soboru Watykańskiego II, dotyczącymi relacji miedzy Kościołem katolickim a wspólnotami politycznymi i międzynarodowymi. W uchwale senatu podkreślono otwarcie na świat laureata, a także umiejętność ukazywania młodym ludziom „nadziei i radosnego chrześcijaństwa”.

– W jego nadzwyczaj aktywnym życiu publicznym obserwujemy godną podziwu umiejętność łączenia pracy naukowej, badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej z działalnością duszpasterską – wskazał w laudacji ks. prof. Józef Krukowski, promotor przewodu doktorskiego ks. kard. Bertonego.

Na zakończenie uroczystości ks. kard. Bertone wygłosił wykład pt. „Chrześcijańskie ujęcie dobra osoby i społeczeństwa”. Podjął w nim m.in. problem obecnego kryzysu gospodarczego, którego uwarunkowania odczytał w świetle encykliki „Sollicitudo rei socialis” i opisanej przez Jana Pawła II kategorii „struktur grzechu” jako skutku ugruntowania się u osób i społeczności „wyłącznej żądzy zysku, a z drugiej strony pragnienia władzy z zamiarem narzucenia innym własnej woli (…) za wszelką cenę”. – Te „struktury grzechu” przyczyniły się do powstania pozbawionych zasad ideologii rynku, której udało się zaciemnić umysły i oziębić serca osób bardzo przydatnych zawodowo, zbyt wysoko opłacanych ze względu na ich kwalifikacje, pozbawiając je „zdrowego rozsądku ojca rodziny”, jakim powinien kierować się każdy, kto zarządza w społeczeństwie – mówił ks. kard. Bertone.

Adam Kruczek, Lublin
drukuj