Dziękujemy Bogu za Radio Maryja

Słowo powitania ks. bp. Andrzeja Suskiego – ordynariusza diecezji toruńskiej na rozpoczęcie Mszy św. sprawowanej podczas XXI Rocznicy Powstania Radia Maryja.

Siostry i bracia. Świętujemy dzisiaj XXI rocznicę utworzenia Radia Maryja. Obchody tego święta wpisują się w Rok Wiary. Ogłaszając Rok Wiary w Liście Apostolskim „Porta Fidei” Ojciec Święty Benedykt XVI napisał: „Pragniemy, aby ten rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary, w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją”. Pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi wierzących, było w nas bardzo wiarygodne. Zwłaszcza w tym roku, każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej. Warto zastanowić się nad samym aktem wiary.


Pobierz Pobierz

Wiara, jako odpowiedź dawana Bogu jest skarbem, który trzeba na nowo odkryć i docenić. To dzięki niej, wiemy kim jesteśmy w oczach Bożych, jaki jest sens, jaka jest wartość naszego życia, dokąd zmierzamy i co jest naszym ostatecznym przeznaczeniem. Po darze życia, wiara stanowi dar największy. Nasuwa się pytanie, po co żyć, skoro nie wiadomo co zrobić z życiem? Wiara stoi na straży sumienia, które rozróżnia dobro i zło, stanowiąc niejako kompas, wskazujący właściwą drogę, by nie pogubić się na bezdrożach i pustkowiach świata, który dzisiaj  usiłuje żyć, tak jakby Bóg nie istniał.

Wiara wyzwala nas od wszystkiego, co pomniejsza nasze człowieczeństwo, odbarcza od tego, co kładzie się ciężarem i odbiera pokój serca. Uwalnia od grzechu, złych skłonności i nałogów, wprowadzając w cudowną krainę wolnych Dzieci Bożych. Z wiary rodzi się miłość ku Bogu i ludziom. Ona również budzi nadzieję, że te wartości, które każdy z nasz odczytuje w swoim sercu, okażą się prawdziwe. Dlatego, kto walczy z wiarą – niszczy człowieka. Kto ośmiesza wiarę i profanuje symbole religijne – rani człowieka. Kto usuwa wiarę z życia społecznego – niszczy jego fundament.

Kto ogranicza środki przekazu wiary – uderza w podstawowe prawo do jej wyznawania i prawo do wolności słowa. W tym miejscu nasuwają się słowa Ojca Św. z Listu Apostolskiego „Porta Fidei”. Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem. Co również oznacza, że Kościół jako całość, a w Nim Jego Pasterze muszą tak jak Chrystus – wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, który daje nam życie – pełne życie.

Siostry i bracia dziękujemy dzisiaj Bogu za Radio Maryja i Jego ogromny wkład w budzenie, umacnianie i pogłębianie naszej wiary. Dziękujemy w szczególny sposób za katechezy, modlitwy, świadectwa oraz stałą więź z Ojcem Świętym, poprzez transmisje, które umożliwiają uczestnictwo w papieskich audiencjach, liturgiach i pielgrzymkach. Dziękujemy również za niedawną pielgrzymkę rodziny Radia Maryja do Rzymu, która była niezwykłym przeżyciem radosnego wyznania wiary przy konfesji św. Piotra, pod przewodnictwem najbliższego współpracownika Ojca Św. – ks. kard. Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu. Trwamy najmilsi dzisiaj w tej radości wiary, w toruńskim Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tej, która prowadzi nas drogą wiary.

Niech droga wiary Matki Bożej, którą głosi Radio Maryja, wyzwala w nas stałe pragnienie pójścia tą samą drogą. Niech Matka Boża pomaga nam w tym i wspiera radio, które nosi Jej święte imię. Na dziękczynnej liturgii za Radio Maryja, pozdrawiam serdecznie wszystkich, zgromadzonych w toruńskim sanktuarium i zjednoczonych z nami na modlitwie w kraju, na obczyźnie za pośrednictwem Radia Maryja i TV Trwam. Trwajmy siostry i bracia razem z Maryją w nauce apostołów i we wspólnocie na łamaniu chleba i modlitwie. Niech nas ożywia jedno serce i jeden duch.

Ks. bp Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej

RIRM

drukuj