Głosicie wiarę poprzez słowo i czyny

List o. Michaela Brehla CSsR, Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, nadesłany na XXI Rocznicę Powstania Radia Maryja.

 Pobierz Pobierz

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Odkupicielu,

To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę pozdrowić zgromadzonych na świętowaniu 21. Rocznicy Radia Maryja. Jako uczniowie Jezusa, w jedności z Maryją Matką Boga, głosicie wiarę poprzez słowo i czyny.

W  jedności z Ojcem Świętym i Biskupami przeżywamy Rok Wiary. Prosimy Pana, aby pogłębił naszą wiarę, byśmy mogli nieść Dobrą Nowinę Ewangelii całej ludzkości, w duchu pokoju i pojednania.

Niedawny Synod Biskupów przypomniał nam o wadze naszej osobistej więzi z Jezusem Chrystusem i naszym świadczeniu o Nim. Niech Bóg błogosławi Was, Wasze rodziny i Wasze parafie w tym czasie, kiedy zaczyna się radosny czas Adwentu! Prośmy, abyśmy złączeni z Maryją, w wierze, nadziei i miłości, przygotowali się na Święta Bożego Narodzenia. Amen

Rzym, 1 grudnia 2012
Michael Brehl, CSsR
Przełożony Generalny

*        *        *

 

Dear Brothers and Sisters in Jesus Christ our Redeemer,

It is a pleasure to send you a word of greeting as you gather to  celebrate the 21st Anniversary of Radio Maryja. As disciples of Jesus,  and in union with Mary, the Mother of God, you proclaim your faith  through word and deeds. In union with the Holy Father and the Bishops,  we celebrate this Year of Faith and ask the Lord to deepen our faith  that we might bring the good news of the Gospel to all humanity in a  spirit of peace and reconciliation. The recent Synod of Bishops reminded  us of the importance of our personal relationship with Jesus Christ, and  our witness to him. May God bless you, your families, and your parishes  as you begin this joyful season of Advent! In union with Mary, may we prepare for the celebration of Christmas in faith, hope and love. Amen.

 

Michael Brehl, C.Ss.R.

Superior General

RIRM

drukuj