Dziękczynienie Polonii w Chicago za dar niepodległej Ojczyzny

W dniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się w Chicago patriotyczne uroczystości. Kulminacyjnym momentem obchodów była Msza św. celebrowana przez ks. bp. Wiesława Lechowicza, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej.

11 listopada br. ks. bp Wiesław Lechowicz przewodniczył Mszy św. w polskiej parafii pw. Świętej Trójcy w stanie Illinois. Prócz licznych wiernych na Eucharystię przybyli również: księża Chrystusowcy, proboszczowie niektórych chicagowskich parafii – na czele z delegatem ks. abp. Chicago ds. Polonii ks. Markiem Smółką, siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, siostry Benedyktynki, wicekonsul RP w Chicago, przedstawiciele organizacji kombatanckich, żołnierzy i policjantów, a także harcerze i uczniowie szkół polskich.

Ks. bp Wiesław Lechowicz wyraził wdzięczność Polonii amerykańskiej za nieocenioną rolę w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Dziękował za podtrzymywanie w kolejnych pokoleniach emigrantów ducha narodowego i religijnego. Zwrócił się też z apelem, by osobistą wolnością przyczyniać się do umacniania niepodległości i suwerenności Polski. Jako przykład do naśladowania wskazał na ewangeliczną, ubogą wdowę.

– Ona uczy nas dojrzałej wolności. Nie była uzależniona od dóbr materialnych, pozostała sobą, nie oglądając się na zachowanie innych. Ofiarując wszystko rozumiała, że nie ma wolności bez poświęcenia i solidarności z innymi. Idąc do świątyni wskazuje na Boga, który jest ostoją i sprzymierzeńcem wolności – mówił biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.

W czasie Eucharystii została odsłonięta tablica upamiętniająca 100. rocznice odzyskania wolności przez Polskę z napisem wyrażającym wdzięczność Polonii wobec Bożej Opatrzności i ludzi, którzy oddawali wszystko dla Polski, łącznie z ofiarą życia. Do zgromadzonych przemówił wicekonsul ds. współpracy z Polonią Piotr Semeniuk. Złożył gratulacje wszystkim, którzy dbają o pomyślność i dobre imię Polski. Podziękował organizatorom, na czele z miejscowym proboszczem ks. Andrzejem Totzke SChr, za przygotowanie uroczystości.

Kościół pw. Świętej Trójcy w Chicago jest szczególnym miejscem, jeśli chodzi o zapis w historii odzyskania przez Polskę niepodległości. W świątyni wybudowanej w ciągu jednego roku przez polskich emigrantów Ignacy Jan Paderewski zgromadził kadetów gotowych wstąpić do armii błękitnej gen. Hallera. W sumie wyjechało ich 23 tysiące.

Po zakończeniu Mszy św. odbyła się okolicznościowa akademia patriotyczna przygotowana przez młodzież i harcerzy. Podczas tego spotkania uroczyście odśpiewano hymn narodowy Polski i USA. Po uczcie duchowej przyszedł czas na piknik pod gołym, słonecznym niebem.

Dzień później – 12 listopada – ks. bp Wiesław Lechowicz spotkał się z duszpasterzami polskiego pochodzenia – księżmi i siostrami zakonnymi pracującymi w Chicago. W godzinach popołudniowych odwiedził Dom Samotnej Matki prowadzony przez Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

RIRM/Polska Misja Duszpasterska pw. Trójcy Świętej w Chicago

drukuj