Dziecko sercem rodziny

Caritas w Polsce rozpoczyna kolejną akcję Wigilijnego Dzieło Pomocy Dzieciom. Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych płonie świeca Caritas. Dzięki niej corocznie dożywiamy tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, zapewniamy im pomoce edukacyjne oraz letni wypoczynek. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci uchodźców z Syrii i Iraku.

Każdy, kto nabywa świecę, ma świadomość, że czyni coś dobrego. Płomień tej świecy, jest znakiem realizowanego dzieła miłosierdzia. Miłosierdzia, którego potrzebują rodziny a w szczególności dzieci – powiedział ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Od 2000 roku Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest wspólnym, ekumenicznym dziełem tworzonym przez Caritas Kościoła Katolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelickiego i Eleos Polskiego Kościoła Autokefalicznego. W 2013 roku organizacje rozprowadziły wspólnie blisko 3 miliony świec.

Pierwsze świece Caritas zapłonęły na stołach w polskich domach w 1993 roku, w ramach akcji realizowanej na terenach zaledwie kilku diecezji. Rok później, w 1994 roku, światło świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zapłonęło już na stołach wigilijnych w całej Polsce. Tylko podczas X edycji w 2004 roku było ich 4,5 miliona. Dzięki temu, od 21 lat pomoc otrzymuje kilka milionów dzieci z ubogich rodzin.

W 1997 roku z ideą betlejemskiego światła pokoju przyłączyli się do niej harcerze ZHP, dzięki temu świeca Caritas docierała m. in. do Prymasa Polski, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Sejmu i Senatu.

Według raportu UNICEF z października 2014 roku wynika, że 1,3 miliona dzieci w naszym kraju jest pozbawionych dostępu do podstawowych dóbr niezbędnych do ich rozwoju. Około 700 tysięcy, czyli ok. 10 % wszystkich dzieci w wieku do 17 lat żyje w skrajnym ubóstwie. Ponadto ze świadczeń socjalnych korzysta aż 2 mln 155  tys. polskich rodzin.

Hasłem tegorocznej akcji są słowa: DZIECKO SERCEM RODZINY. Kondycja polskiej rodziny pozostawia wiele do życzenia. Trudna jest zwłaszcza sytuacja rodzin wielodzietnych. Pomagając dziecku – wpływa się na sytuację całej rodziny. Przywraca się niejednokrotnie wiarę w drugiego człowieka i w lepszą przyszłość jeśli nie własną to dzieci, w których rodzice pokładają nadzieję. Przez lata działalności Caritas udało się wpłynąć na kondycję materialną ale i moralną oraz duchową bardzo wielu polskich rodzin.

Uroczysta, ekumeniczna inauguracja tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom będzie miała miejsce 29 listopada w sobotę o godzinie 15:00 w ewangelickim kościele pw. Świętej Trójcy przy Placu Małachowskiego w Warszawie.

Caritas/RIRM

drukuj