„Dach dla Jordanii” – nowy projekt Caritas Polska

„Dach dla Jordanii” to nowy projekt Caritas Polska realizowany przy współpracy z Caritas Jordania i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Inicjatywa to odpowiedź na najpilniejsze potrzeby życiowe uchodźców syryjskich i ubogich Jordańczyków.

W ramach programu, wsparcie finansowe przez najbliższe trzy miesiące otrzyma ponad 250 rodzin. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na wynajem mieszkania. Obecnie to właśnie znalezienie bezpiecznego lokum jest jednym z najpoważniejszych problemów.

Paweł Kęska, rzecznik Caritas Polska, wskazuje, że pomoc trafi do osób, które naprawdę jej potrzebują.

Oni po prostu dostaną karty bankomatowe, z których będą korzystać. Będą one co miesiąc zasilane o konkretną kwotę, która pozwoli akurat tę kwestię rozwiązać. Każda taka rodzina współpracuje z jednostką Caritas Jordan, która jest dużym podmiotem zajmującym się na miejscu uchodźcami i ma w tym świetne rozeznanie. Były również wywiady z konkretnymi osobami. Nie jest to pomoc masowa, ale zindywidualizowana, co jest bardzo ważne. W tym projekcie uwzględnia się ubogich Jordańczyków. To jest nowy sposób myślenia w pomocy humanitarnej. Taki napływ uchodźców, czy to jest Jordania czy Liban, powoduje katastrofę ekonomiczną na miejscu i bardzo wiele osób popada w nędze. Jest bezrobocie, które gwałtownie wzrasta, zaczynają się niepokoje i napięcia między ludnością lokalną a uchodźcami. Żeby je rozładowywać i żeby przyjrzeć się uważnie potrzebom ubogich Jordańczyków, zawsze część wsparcia przekazywana jest właśnie ubogim mieszkańcom lokalnym – mówi Paweł Kęska.

To kolejna już akcja pomocy mieszkańcom ogarniętego wojną Bliskiego Wschodu, w którą angażuje się ta kościelna organizacja.

Równocześnie trwa program „Rodzina Rodzinie”, w ramach którego można „zaadopotować” konkretną rodzinę. Oznacza to regularnie wysyłanie środków pieniężnych, przekazywanych następnie potrzebującym.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj