Caritas z bezdomnymi

Nie mają dachu nad głową przez kilka, kilkanaście lat. Mieszkają na ulicach, w schroniskach, w opuszczonych domach i działkowych altanach. W Polsce jest ich ponad 30 tysięcy.

Od 1 do 20 listopada 2013 roku Caritas Polska prowadzi zbiórkę funduszy na pomoc osobom bezdomnym. Kampania będzie polegała przede wszystkim na ogólnopolskiej zbiórce SMS-ów, dzięki której pomożemy osobom bezdomnym korzystającym z noclegowni i jadłodajni Caritas w całej Polsce.

– Tracimy swoje miejsce pod słońcem. Stajemy się bezpańscy, niczyi, wolni aż do bólu. Odczuwamy gorycz, strach, beznadziejność. Dopóki miałem dach nad głową, rodzinę, firmę, widziałem jakiś sens. W tej chwili tego sensu nie ma. Wszystko się rozmyło. Jest tylko tu i teraz. Nie ma przyszłości. A przeszłość to tylko ból – mówi Piotr, mieszkaniec schroniska Caritas dla osób bezdomnych przy ulicy Żytniej w Warszawie.

Caritas od lat pomaga bezdomnym, m.in. poprzez udostępnienie 3 tysięcy miejsc noclegowych na terenie całego kraju. W 2012 roku wydano 1 milion 800 tysięcy posiłków, natomiast we wszystkich placówkach Caritas w Polsce udzielono pomocy 7 tys. bezdomnym.

– Najcięższym okresem dla osób bezdomnych jest okres zimowy. Dlatego zwracam się z apelem, aby wspierać instytucje, które zajmują się osobami bezdomnymi ze względu na godność drugiego człowieka. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają Caritas w Polsce, ale szczególnie tym, którzy w okresie zimowym wspierają bezdomnych –podkreśla ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Tegoroczną akcję Caritas z bezdomnymi rozpoczęła inicjatywa sprzedaży zniczy prowadzona od 1 do 3 listopada 2013 roku. Znicze, z których dochód będzie przeznaczony na wsparcie osób bezdomnych, były sprzedawane przez hufce Związku Harcerstwa Polskiego. 9 listopada wraz z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zorganizowano VIII Pielgrzymkę Osób Bezdomnych na Jasną Górę.

Caritas Polska od sierpnia 2013 roku realizuje także pilotażowy program wychodzenia z wczesnych stadiów bezdomności i związanych z nią uzależnień. Program „…damy radę!” adresowany jest do mężczyzn w wieku od 25 do 35 lat. Nazwa programu podkreśla wspólnotowy wysiłek i determinację w dążeniu do celu, jakim jest rozpoczęcie samodzielnego i odpowiedzialnego życia przy pomocy powołanych do tego instytucji, ale w oparciu o własny, często nierozpoznany i zagubiony potencjał.

 

www.caritas.pl

drukuj