Caritas dzieciom – „Rozjaśnij dzieciom przyszłość”

„Rozjaśnij dzieciom przyszłość”- pod takim hasłem w niedzielę Caritas po raz dwudziesty rozpoczął akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Polega ona na rozprowadzaniu charytatywnych świec bożonarodzeniowych z których dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom z najuboższych rodzin.

Akcja polega na rozprowadzaniu charytatywnych świec bożonarodzeniowych z których dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom z najuboższych rodzin. W tym roku rozprowadzonych zostanie ok. trzech milionów wigilijnych świec. 

Jak informuje Paweł Kęska, rzecznik prasowy Caritas Polska z przeprowadzonych w tym roku badań wynika, że w Polsce jest ponad milion dzieci z ubogich rodzin, a co trzecia rodzina wielodzietna potrzebuje wsparcia.

Akcja ma wyjść naprzeciw tym potrzebom.

Akcja 20 Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, rozpoczęła się w pierwszą niedzielę Adwentu. Działanie tej akcji jest bardzo proste, świece rozprowadzane są w parafiach, w całej Polsce. Datki zebrane z tych świec przeznaczane są na pomoc dzieciom z ubogich rodzin. Są to fundusze bardzo potrzebne, które są przeznaczane na trzy segmenty działań: jednym z nich jest wypoczynek dla tych dzieci, głównie wypoczynek wakacyjny, ale również zimowy; drugim jest dożywianie całoroczne w szkołach, a trzecim jest pomoc edukacyjna, czyli na przykład wyprawki szkolne – informuje Paweł Kęska.

Tegoroczne hasło ma przypominać o potrzebie pomocy dzieciom i wskazać, że ma ona wpływ na ich los – dodaje Paweł Kęska.

Rozjaśni to dzieciom przyszłość. Odwołanie do tego, że ta właśnie pomoc dzieciom, głównie pomoc edukacyjna, ale też miłość i troska mogą jasno wpłynąć na ich los. Zakładamy, że w tym roku uda się rozprowadzić około trzech milionów świec. W ubiegłych latach było dwa miliony, czasem cztery miliony, a ponieważ w tym roku jest dwudziestolecie mamy nadzieję, że uda się rozprowadzić około trzech milionów świec – dodaje rzecznik Caritas.  

Początki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom sięgają 1993 roku. Wówczas pilotażową akcję przeprowadzono w kilku diecezjach. Inicjatywa spotkała się w dużym odzewem wiernych, dlatego na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych w 1995 roku postanowiono, że projekt będzie kontynuowany pod nazwą „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

RIRM

drukuj