Duszpasterz młodzieży dzisiaj

Diecezjalni asystenci Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z całej Polski w dniach  od 26 do 29 października odprawiali swoje doroczne rekolekcje kapłańskie. Tym razem miejscem modlitwy był Ośrodek Rekolekcyjny Księży Pallotynów w Otwocku. Nauki dla prezbiterów na co dzień opiekujących się młodzieżą należącą do KSM wygłosił  ks. bp Wiesław Lechowicz z Tarnowa,  delegat KEP ds. duszpasterstwa polonijnego.

W swoich konferencjach odwoływał słuchaczy do przykładu i wzoru Jezusa Chrystusa. Zwrócił uwagę na rolę miłości w życiu Zbawiciela, Jego miłosierdzie, pokorę, autentyczność, sposób głoszenia orędzia Dobrej Nowiny. Oprócz konferencji program rekolekcji wypełniła także wspólna modlitwa kapłanów i spotkania o tematyce związanej z duszpasterstwem młodzieży.

Diecezjalnych  asystentów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odwiedził także ks. bp Marek Solarczyk z diecezji warszawsko-praskiej oraz ks bp Henryk Tomasik.

Ks. bp Tomasik odpowiedzialny za młodzież z ramienia Konferencji Episkopatu Polski omówił stan bieżących przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Zapoznał się także z szeregiem inicjatyw formacyjnych i organizacyjnych, które podejmują w związku z tym wydarzeniem KSM-owicze w swoich diecezjach.

Na zakończenie rekolekcji ks. Zbigniew Kucharski, Asystent Generalny KSM dziękując ks. biskupowi Wiesławowi Lechowiczowi za przewodniczenie rekolekcjom wyraził nadzieję na możliwość powstawania stowarzyszeń młodzieży na wzór KSM w środowiskach młodzieży polonijnej.

Kapłańskie rekolekcje diecezjalnych asystentów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odbywają się każdego roku w różnych miejscach Polski pod koniec października  i gromadzą duszpasterzy z terenu całej Polski. Program trwających kilka dni rekolekcji oprócz formacji duchowej, której służą głoszone konferencje i wspólna modlitwa duszpasterzy, obejmuje także spotkania o charakterze organizacyjnym, gdzie duchowni omawiają bieżące sprawy funkcjonowania KSM, dzielą się doświadczeniem i programują duszpasterską opiekę nad powierzoną sobie młodzieżą.

o. Piotr Bączek/RIRM

drukuj