fot. flickr.com

Śląskie: ok. 280 mln zł na zatrudnienie ludzi młodych

Ok. 280 mln zł będzie można przeznaczyć w ciągu trzech lat na zatrudnienie osób młodych w woj. śląskim – poinformował Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Osoby do 25. roku życia stanowią obecnie ok. 12,5 proc. bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

„Liczba osób młodych, jak wynika z danych, zmniejszyła się. Ok. 25 proc. zarejestrowanych bezrobotnych to osoby do 30. roku życia. Trzeba jednak dodać, że wielu z nich zapewne nie rejestruje się w urzędach, nadal odnotowujemy również ujemny bilans demograficzny” – powiedział dyrektor WUP w Katowicach Grzegorz Sikorski.

Sikorski poinformował, że w 2016 r. na dofinansowanie do wysokości płacy minimalnej osób do 30. roku życia przeznaczyć będzie można w województwie śląskim ok. 70 mln zł. W kolejnych latach: 2017 – ok. 105 mln zł i 2018 – ok. 105 mln zł.

 „Łącznie od 2016 do 2018 r. będzie można przeznaczyć na ten cel ok. 280 mln zł. To może skłonić pracodawców do podwyższenia wynagrodzenia ludziom młodym, bo przedsiębiorcy, którzy mniej zapłacą, po prostu przestaną być konkurencyjni” – powiedział Grzegorz Sikorski.

Zgodnie z założeniami, pracodawca za zatrudnienie młodych ludzi przez rok będzie otrzymywał comiesięczny zwrot w wysokości najniższego wynagrodzenia. Przez kolejne 12 miesięcy będzie miał obowiązek nadal zatrudniać takiego pracownika – zostanie zobowiązany do „utrzymania stanowiska pracy”, ale już ze swoich środków.

O dofinansowanie do zatrudniania będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy, którzy w ciągu sześciu poprzedzających program miesięcy nie przeprowadzili w swojej firmie redukcji zatrudnienia.

„Jeżeli przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie na wypłatę płacy minimalnej, być może zdecyduje się zapłacić jeszcze więcej” – dodał rzecznik WUP Arkadiusz Kaczor.

Z najnowszych danych WUP w Katowicach wynika, że od stycznia do grudnia 2015 r. w powiatowych urzędach pracy woj. śląskiego liczba zarejestrowanych osób do 30. roku życia spadła z ok. 52 tys. (28,5 proc. ogółu zarejestrowanych) do ok. 38 tys. (25,7 proc.).

Z analizy dotyczącej wykształcenia wynika, że 26,1 proc. osób do 30. roku życia ukończyło tylko gimnazjum (bądź poniżej). Dyplom uczelni wyższej posiada 18,9 proc., a szkołę policealną bądź średnią zawodową ukończyło 23,2 proc. Osoby po szkole zawodowej to 15,4 proc. ogółu.

Szerzej prześledzona została przez ekspertów sytuacja osób do 25. roku życia. Wynika z niej, że liczba zarejestrowanych spadła od 2011 r. z 18,5 proc. ogółu bezrobotnych do 12,5 proc. na koniec grudnia 2015 r.

PAP/RIRM

drukuj