Kolejny list kolejarzy do premiera

Warszawa, dnia 13 grudnia 2012 r.

Pan
Donald Tusk
Premier Rządu RP

List otwarty nr 3

Szanowny Panie Premierze

Zwracamy się do Pana o natychmiastową osobistą interwencję w sprawie przywrócenia regularnej komunikacji kolejowej na Śląsku. Zwracamy się w tej sprawie do Pana a nie do ministra Sławomira Nowaka, gdyż obecna sytuacja jest efektem jego bierności a wręcz spisku wspólnie z marszałkiem województwa śląskiego przeciwko spółce Przewozy Regionalne, której powstanie było efektem działań rządu sprzed czterech lat. Od początku procesu usamorządowienia poprzez wielokrotne apele i wystąpienia w ramach obrad Szczytu Kolejowego, a także Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych informowaliśmy, protestowaliśmy i wskazywaliśmy na zagrożenia wynikające z wadliwego przygotowania usamorządowienia, braku programu naprawczego i wizji właścicielskiej funkcjonowania Przewozów Regionalnych.

Informowaliśmy także o zagrożeniach i negatywnych skutkach wynikających z powoływania wojewódzkich spółek przewozowych, jednak nie spowodowało to żadnej reakcji ze strony ministra. Obecna sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji nie tylko z uwagi na zakłócenia w realizacji rozkładu jazdy, ale też z występujących ze względu na chaos
zagrożeń bezpieczeństwa ruchu pociągów, które w każdej chwili mogą doprowadzić do nieszczęścia.

Środowisko kolejowe jest zbulwersowane działaniami ministra Sławomira Nowaka, który w przeciwieństwie do wicepremiera Janusza Piechocińskiego podejmującego interwencje w sprawie zwolnień w firmie Fiat nie zrobił nic w sprawie zwalnianych prawie 2000 pracowników likwidowanego Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, co więcej jedynym lansowanym przez ministra modelem naprawy sytuacji w spółce Przewozy Regionalne jest forsowanie zmian ustawowych umożliwiających upadek firm kolejowych co spowoduje, że obecna sytuacja na Śląsku będzie miała wymiar ogólnokrajowy. Informujemy, że brak uregulowania podstaw właściwego funkcjonowania kolejowych przewozów regionalnych spowoduje w najbliższym czasie podjęcie przez związki zawodowe działań protestacyjnych.

Zwracamy się do Pana Premiera o spowodowanie, aby kolejarz przestał wstydzić się tego, że jest pracownikiem kolei.

drukuj