Bułgaria: wystawa „Papież wolności” w Instytucie Polskim

Wystawę „Papież wolności”, poświęconą św. Janowi Pawłowi II, otwarto w poniedziałek w Sofii w obecności nuncjusza apostolskiego Anselma Guido Pecorariego i katolickiego egzarchy apostolskiego Sofii Christo Projkowa.

Wystawa pokazuje najważniejsze wydarzenia w historii Polski ostatnich dekad i udział w nich papieża. Główne akcenty to pielgrzymka do Polski w 1979 r., wezwania do porzucenia lęku, walki o wolność i godność, spotkania z działaczami Solidarności, wizyta w Czechosłowacji w 1990 r., spotkanie z czeskim dysydentem i prezydentem tego kraju Vaclavem Havlem.

Pokazano na wystawie list papieża do generała Wojciecha Jaruzelskiego po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r., teksty przemówień Ojca Świętego na międzynarodowych spotkaniach, Światowych Dniach Młodzieży, których był inicjatorem oraz wygłoszonych podczas wizyt zagranicznych. Biskup Projkow przypomniał o pielgrzymce Jana Pawła II do Bułgarii w 2002 r.

Wystawa zbiega się z 38. rocznicą wyboru Polaka na zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego.

PAP/RIRM

drukuj