Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

Na zakończenie Mszy św. zwracamy się jeszcze raz do Matki Bożej, Królowej Nieba. Przynosimy do Niej wszystkie nasze radości, smutki i nadzieje.

Szczególnie powierzamy Jej wszystkich, którzy stracili życie podczas zatonięcia promu Se-Wol, a także tych, którzy w dalszym ciągu cierpią z powodu następstw tej wielkiej narodowej katastrofy. Niech Pan przyjmie zmarłych do swego pokoju, pocieszy tych, którzy ich opłakują, nadal wspiera  tych, którzy tak wielkodusznie przyszli z pomocą swoim braciom i siostrom. Niech to tragiczne wydarzenie, które zjednoczyło wszystkich Koreańczyków w żałobie, umocni ich zaangażowanie we współpracę w duchu solidarności na rzecz dobra wspólnego.

Prosimy również Matkę Bożą, aby spojrzała z miłosierdziem na tych spośród nas, którzy cierpią, zwłaszcza chorych, ubogich i osoby, które nie mają godnej pracy.

Wreszcie, w tym dniu, kiedy Korea świętuje swoje wyzwolenie, prosimy Matkę Bożą, aby czuwała nad tym szlachetnym narodem i jego obywatelami. Powierzamy Jej opiece wszystkich ludzi młodych, którzy dołączyli do nas z całej Azji. Niech będą radosnymi zwiastunami jutrzenki świata pokoju, zgodnie z miłosiernym planem Boga!

Tłumaczenie: vatican.va

drukuj