Pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka na Litwę, Łotwę i do Estonii (22-25 września)