Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza liturgia drugiej Niedzieli po Bożym Narodzeniu, przedstawia nam Prolog Ewangelii Janowej, który głosi, że „Słowo – czyli stwórcze Słowo Boga – stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). To Słowo, które mieszka w niebie, to znaczy w przestrzeni Boga, przyszło na ziemię, abyśmy mogli słuchać, poznawać i dotykać miłość Ojca. Tym Słowem Boga jest sam Jego Jedno rodzony Syn, który stał się człowiekiem, pełnym miłości i wierności (J 1,14).

Ewangelista nie ukrywa dramatu Wcielenia, podkreślając, że na dar miłości Boga człowiek odpowiada brakiem gościnności, brakiem przyjęcia Go. Słowo jest światłem, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność; Słowo przyszło do swoich, ale swoi Go nie przyjęli (por. ww. 9-10). Jest to tajemnica zła, która zagraża także naszemu życiu i która wymaga naszej czujności oraz uwagi, aby zło nas nie zwyciężyło. Księga Rodzaju mówi, że zło „czai się u naszych drzwi” (patrz 4.7). Biada nam, jeśli pozwolimy mu wejść; wtedy ono (zło) byłoby tym, kto zamyka nasze drzwi przed innymi. Jednak to my jesteśmy wezwani, aby Słowu Boga otworzyć szeroko drzwi naszych serc, i w ten sposób stać się Jego dziećmi.

W dniu Bożego Narodzenia był już odczytywany ten początek Ewangelii św. Jana; Dziś został nam zaproponowany po raz kolejny. Jest to zaproszenie Matki Kościoła, abyśmy przyjęli to Słowo zbawienia, tę tajemnicę światła. Jeśli ją przyjmiemy, będziemy wzrastać w poznaniu i miłości Pana, będziemy uczyć się być miłosiernymi, jak On. Szczególnie w tym Roku Świętym Miłosierdzia, zróbmy wszystko, aby Ewangelia coraz bardziej stawała się ciałem także w naszym życiu. Zbliżajmy się do Ewangelii, medytujmy ją i wcielajmy w życie codzienne – to jest najlepszy sposób, aby poznać Jezusa i zanieść Go do innych. Jest to powołanie i radość każdego ochrzczonego: wskazywać innym na Jezusa i dawać im Jezusa.   Aby to móc uczynić musimy znać Go i mieć Go w sobie, jako Pana naszego życia. Odnawiając nasze dziecięce oddanie, powierzmy się po raz kolejny Maryi, której słodki obraz jako Matki Jezusa i naszej kontemplujemy w tych dniach przy żłóbku.

Tłumaczenie: Radio Watykańskie

drukuj