Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!Ewangelia z dzisiejszej Niedzieli ukazuje zakończenie Kazania na Górze, w którym Pan Jezus za pośrednictwem przypowieści o dwóch domach zbudowanych na skale i na piasku, zaprasza uczniów do słuchania i wcielania w życie Jego słów (por. Mt 7,24). W ten sposób ustawia On ucznia i jego drogę wiary w perspektywie Przymierza, jakie Bóg zechciał zawrzeć z człowiekiem przez Słowo, dzięki któremu komunikuje się z człowiekiem. Sobór Watykański II stwierdza: „Bóg niewidzialny (por. Kol 1,15, 1 Tm 1,17) w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół (por. Wj 33,11, J 15,14-15) i obcuje z nimi (por. Bar 3,38), aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej.” (Dei Verbum, 2).

 

 

„W tej wizji każdy człowiek jawi się jako adresat słowa, zachęcany i wzywany, by włączył się w ten dialog miłości, dając wolną odpowiedź” (Verbum Domini, 22). Jezus jest żywym Słowem Boga. Kiedy nauczał, ludzie w jego słowach uznawali autorytet samego Boga, odczuwali bliskość Pana Boga, Jego miłość miłosierną i oddawali Bogu chwałę. W każdej epoce i w każdym miejsc, każdy kto posiada łaskę poznania Jezusa, szczególnie dzięki lekturze świętej Ewangelii zostaje zachwycony uznając, że w swoim nauczaniu, w swoich gestach, w swojej Osobie On objawia prawdziwe oblicze Boga i równocześnie objawia nam prawdę o nas samych i pozwala nam odczuć radość bycia dziećmi Ojca, który jest w niebie, wskazując na solidny fundament, na którym należy budować nasze życie. Często jednak człowiek nie buduje swojego działania, swojego życia, na tej tożsamości, lecz wybiera piaski ideologii, władzy, sukcesu i pieniądza, myśląc, że w nich znajdzie stabilność i odpowiedź na nurtujące go nieustannie pytanie o szczęście i pełnię, które nosi stale we własnej duszy. A my, na czym chcemy zbudować nasze życie? Kto może odpowiedzieć naprawdę na niepokój ludzkiego serca? Chrystus jest skałą naszego życia! On jest Słowem wiecznym i ostatecznym, które daje odwagę, aby nie lękać się wszelkich przeciwności, trudności czy niewygody (por Verbum Domini, 10). Niech Słowo Boże przeniknie całe nasze życie, myśli i działania, tak jak głosi pierwsze czytanie dzisiejszej Liturgii wzięte z Księgi Powtórzonego Prawa: Weźcie sobie te moje słowa do serca i duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam ozdobą między oczami. (11,18).

Drodzy bracia, zachęcam was, abyście codziennie czynili w sobie przestrzeń dla Słowa Bożego, abyście karmili się nim i medytowali je nieustannie. Jest ono cenną pomocą i ochroną przed płytkim aktywizmem, który może zadowolić na chwilę pychę, ale ostatecznie, zostawia człowieka pustym i niezaspokojonym.

Wzywajmy pomocy Dziewicy Maryi, której życie było naznaczone wiernością Słowu Bożemu. Kontemplujmy Ją w Zwiastowaniu, u stóp Krzyża i teraz, uczestniczącą w chwale Chrystusa Zmartwychwstałego. Jak Ona, chciejmy odnowić nasze „tak” i powierzyć ufnie Bogu naszą drogę.

APELŚledzę nieustannie i z wielkim niepokojem napięcia, które w tych dniach odnotowuje się w różnych Krajach Afryki i Azji.

Proszę Pana Jezusa, aby ta poruszająca ofiara życia pakistańskiego Ministra Shahbaza Bhattiego wzbudziła w sumieniach odwagę i zapał na rzecz zabezpieczenia wolności religijnej wszystkich ludzi i w ten sposób przyczyniła się do promowania ich równej godności.

Pełen zmartwienia myślę następnie o Libii, gdzie ostatnie zamieszki spowodowały śmierć wielu osób i narastający kryzys humanitarny. Wszystkie ofiary i tych, którzy znaleźli się w niepokojących sytuacjach, zapewniam o mojej modlitwie i bliskości, apelując jednocześnie o wsparcie i pomoc dla dotkniętej cierpieniem ludności.

Po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do wszystkich Polaków. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy przestrogę Chrystusa: „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7, 21). Wolę Ojca spełnia ten, kto zgłębia treść Bożego Słowa, otwartym sercem przyjmuje ewangeliczne orędzie miłości i pokoju, czyniąc je zasadą swego życia i postępowania. Pamiętajmy o tym, podejmując nasze codzienne obowiązki. Z serca wam błogosławię.

Po francusku:

Drodzy pielgrzymi języka francuskiego! Chrystus przynagla nas do budowania domu na skale wiary w Boga i Jego Słowo. Wierność Jego przykazaniom uzdalnia nas do czynienia dobra i do rezygnacji z wyborów, które prowadzą do śmierci. W dniu naszego chrztu, rozpoczęliśmy pełną radości i podniosłą przygodę! Kiedy w środę wejdziemy w okres Wielkiego Postu, zapraszam was do pogłębienia daru łaski, jaki otrzymaliśmy. Idąc za Jezusem, pozwólmy się prowadzić Duchowi Świętemu na drodze życia! Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego Wielkiego Postu!

Po niemiecku:

Serdeczne Szczęść Boże kieruję pod adresem wszystkich pielgrzymów języka niemieckiego. Podczas dzisiejszego Alleluja śpiewaliśmy słowa Chrystusa: Ja jestem Winnym Krzewem, wy latoroślami. Kto trwa we mnie a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. W obrazie winnego krzewu oraz winogron ujawnia się cudowna wspólnota z Jezusem, do której jesteśmy wezwani jako chrześcijanie. Słuchanie Słowa Bożego, systematyczny udział w sakramentach św. oraz osobista modlitwa dają nam udział w Jego życiu. Jako świadkowie tego życia winniśmy przynosić odpowiednie owoce. Niech was w tym prowadzi Bóg swoją łaską.

Po angielsku:

Z radością witam wszystkich pielgrzymów i turystów języka angielskiego zgromadzonych na tej modlitwie Anioł Pański. W dzisiejszej Ewangelii, Jezus zaprasza nas, abyśmy wyszli poza powierzchowne przyjmowanie naszego powołania chrześcijańskiego, żyjąc w pełnym wierności przylgnięciu do Jego słów. Obyśmy budowali naszą przyszłość na mocnych fundamentach Ewangelii Jezusa i znaleźli spełnienie, szczęście i wieczne zbawienie. Życzę wam wszystkim przyjemnego pobytu w Rzymie i błogosławionej niedzieli!

Po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, w szczególności wiernych z parafii św. Franciszka z Asyżu z Mursji i św. Franciszka Ksawerego z Los Barreros-Cartagena. Jezus mówi nam w Ewangelii z dzisiejszej niedzieli, że kto słucha Jego słów i wciela je w życie podobny jest do człowieka, który buduje swój dom na skale. Tą mocną skałą, na której możemy budować nasze życie jest wiara w Boże Słowo. Zwracając nasze oczy na Maryję Dziewicę, uczmy się wypełniania w każdej chwili woli Ojca Niebieskiego, abyśmy z pomocą Bożej łaski upodobnili się na obraz Chrystusa i dali skuteczne świadectwo o Jego życiu i nauce. Szczęśliwej niedzieli.

Na koniec, pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka włoskiego, zwłaszcza dzieci z Mattarello, Galzignano Terme, Sottomarina, Thiene, Arzignano i Altavilla Vicentina, oraz przybyłych z różnych miast Campanii, z gorącymi życzeniami na ich drogę wzrastania w wierze. Pozdrawiam uczniów i członków rodzin Szkoły św. Dorotei; z Montecchio Emilia, młodzież z Lipomo, wiernych przybyłych z Como, Carmignano di Brenta, Povegliano Veronese, Anzio i Cecchina. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego rozpoczęcia w najbliższą środę Wielkiego Postu.

Tłumaczenie Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl