Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

W ubiegłą środę, celebrując obrzęd posypania głów popiołem weszliśmy w Wielki Post, w czas nawrócenia i pokuty przygotowujący nas do Wielkanocy. Kościół, który jest Matką i Mistrzynią, zaprasza wszystkie swoje członki do duchowej odnowy i do zdecydowanego ponownego zwrócenia się do Boga, wyrzekając się pychy i egoizmu, aby żyć w miłości.

 

W tym Roku Wiary, Wielki Post jest czasem sprzyjającym odkrywaniu wiary, jako kryterium, będącym podstawą naszego życia i życia Kościoła. Zakłada to zawsze walkę, duchowe zmaganie, ponieważ zły duch ze swej natury sprzeciwia się naszemu uświęceniu i stara się odwieść nas od drogi Bożej. Dlatego w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, co roku, głoszona jest Ewangelia o kuszeniu Jezusa na pustyni.

Jezus, otrzymawszy „inwestyturę” jako Mesjasz – „Namaszczony” Duchem Świętym – podczas chrztu w Jordanie, przez tego samego Ducha został zaprowadzony na pustynie, aby być kuszonym przez diabła. W chwili rozpoczęcia działalności publicznej, Jezus musiał zdemaskować i odrzucić fałszywe wyobrażenia o Mesjaszu, jakie proponował kusiciel. Lecz te pokusy są także nieprawdziwymi wyobrażeniami o człowieku, które w każdej epoce osaczają sumienie, przychodząc z propozycjami pozornie odpowiednimi, skutecznymi wręcz dobrymi. Ewangeliści, Mateusz i Łukasz, przedstawiając trzy kuszenia Jezusa, różnią się tylko kolejnością. Ich rdzeniem centralnym jest zawsze wykorzystywanie Boga do własnych celów, nadając wielkie znaczenie sukcesowi i dobrom materialnym.

Kusiciel jest podstępny: nie popycha wprost w kierunku złego, ale w kierunku fałszywego dobra, przekonując, że prawdziwie realna jest władza i to, co zaspokaja pierwotne potrzeby. W ten sposób Bóg schodzi na drugi plan, sprowadzony zostaje do bycia środkiem, ostatecznie staje się nierealny, nie jest już ważny, znika.

Ostatecznie, w kuszeniu idzie o wiarę, o Boga. W decydujących chwilach życia – ale jeśli dobrze patrzymy, to w każdej chwili życia – stoimy przed skrzyżowaniem: czy chcemy iść za własnym „ja”, czy za Bogiem? Za własną korzyścią czy też za prawdziwym Dobrem, za tym, co rzeczywiście jest dobre?
Jak uczą nas Ojcowie Kościoła, pokusy są częścią „zstąpienia” Jezusa w naszej ludzkiej kondycji, w otchłań grzechu oraz jego konsekwencją. „Zstąpienie”, którego dokonał Jezus aż do końca, aż do śmierci na krzyżu i piekła krańcowego oddzielenia od Boga, stając się w ten sposób jakby ręką Boga wyciągniętą do człowieka, do zagubionej owcy, aby przyprowadzić ją do zbawienia. Jak uczy św. Augustyn, Jezus wziął na siebie nasze pokusy, aby dać nam swoje zwycięstwo. Nie bójmy się więc i my stanąć do walki z duchem zła, ważne jest, że czynimy to z Nim, Chrystusem – Zwycięzcą. I aby być z Nim, zwróćmy się do Matki, do Maryi: wzywajmy Ją z synowską ufnością w godzinie próby, a Ona pozwoli nam odczuć pełną mocy obecność swojego Boskiego Syna, aby odrzucić pokusy przy pomocy Słowa Chrystusa, a w ten sposób przywrócić Bogu centralne miejsce w naszym życiu.

Pozdrowienie w języku francuskim:

Drodzy pielgrzymi języka francuskiego, Wielki Post, który niedawno się rozpoczął, jest zachętą do tego, by więcej czasu poświęcać Bogu – na modlitwie, lekturze Jego Słowa, w sakramentach. Przez post nauczymy się nie lekceważyć prawdziwej strawy, tej duchowej, by nie ulegać pokusom obojętności i zaniedbania, egoizmu i pychy, pieniędzy i władzy. Rozważajmy sposób, w jaki Jezus przezwyciężył pokusy, i prośmy Go o siłę do walki ze złem. Niech ten Wielki Post będzie dla każdego drogą autentycznego nawrócenia do Boga i czasem intensywnego dzielenia się naszą wiarą w Jezusa Chrystusa! Dziękuję wam za modlitwę i proszę, byście towarzyszyli mi duchowo w Ćwiczeniach duchowych, które rozpoczną się dziś wieczorem.

Błogosławię was wszystkich z całego serca!

Pozdrowienie w języku angielskim:

Pozdrawiam wszystkich gości i pielgrzymów języka angielskiego obecnych
dzisiaj na modlitwie Anioł Pański. Dziś kontemplujemy Chrystusa na pustyni, poszczącego, modlącego się i doświadczającego kuszenia. Rozpoczynając naszą wielkopostną drogę, łączymy się z Nim i prosimy, aby dać nam siłę do walki z naszymi słabościami. Pozwólcie, że podziękuję także za modlitwy i wsparcie, które okazaliście mi w tych dniach.

Niech Bóg błogosławi was wszystkich!

Pozdrowienie w języku niemieckim:

Serdecznie witam wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów oraz pozostałych gości. Czytania i Ewangelia dzisiejszej niedzieli uświadamiają nam, iż człowiek, stając przed Bogiem, czuje się niegodny i słaby. Pan jednak wychodzi naprzeciw grzesznikowi, odnawiając go. Szukajmy ciągle na nowo spotkań z Panem, z których możemy czerpać moc oraz duchowe rozeznanie w wypełnianiu naszych obowiązków w świecie. Dziękuję wam za wszystkie oznaki łączności w tych dniach, oraz za modlitwę. Proszę was o modlitewne wsparcie dla mnie oraz dla Kurii Rzymskiej podczas naszych dorocznych rekolekcji w przyszłym tygodniu. Niech Duch Św. towarzyszy wam na waszych duchowych drogach w okresie Wielkiego Postu.

Pozdrowienie w języku hiszpańskim:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, a w szczególności grupę z argentyńskiego Kolegium Kapłańskiego z Rzymu. W tym czasie Wielkiego Postu prośmy Pana, aby kontemplacja tajemnic Jego męki, śmierci i zmartwychwstania pomagała nam być bliżej Niego. Jednocześnie z serca dziękuję za wszystkie wasze modlitwy i serdeczność w tych dniach. Proszę was, abyście nadal modlili się za mnie i za przyszłego Papieża, jak również za czas Rekolekcji Wielkopostnych, które tego wieczoru rozpocznę wraz z członkami Kurii Rzymskiej. Pełni wiary i nadziei zawierzmy Kościół macierzyńskiej opiece Najświętszej Maryi .

Bardzo dziękuję!

Pozdrowienie w języku polskim:

Drodzy Polacy, serdecznie pozdrawiam was wszystkich, którzy uczestniczycie w modlitwie Anioł Pański. Dziękuję bardzo za modlitewne wsparcie i duchową bliskość w tych szczególnych dniach dla Kościoła i dla mnie. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, kuszonego na pustyni przez szatana. Umocnieni łaską Bożego Syna umiejmy zwyciężać zło, zerwać z grzechem, służyć tylko Bogu samemu. Waszym modlitwom polecam rekolekcje, które dzisiaj rozpoczniemy w Watykanie.
Z serca wam błogosławię!

Pozdrowienia w języku włoskim:

Na końcu kieruję gorące pozdrowienie do pielgrzymów języka włoskiego. Dziękuję, że tak licznie przybyliście! Jest to także znak miłości i duchowej bliskości, które okazywaliście mi przez te dni. Pozdrawiam szczególnie władze rzymskiej stolicy z burmistrzem na czele, a wraz z nim pozdrawiam i dziękuję wszystkim mieszkańcom tego umiłowanego Miasta. Pozdrawiam wiernych diecezji Werona, Netunno, Massannunziata i rzymskiej parafii Santa Maria Janua Coeli, a także młodzież z Seregno i z Bresci. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego czasu Wielkiego Postu. Tego wieczora rozpocznę tydzień rekolekcji: pozostaniemy zjednoczeni w modlitwie.

Dziękuję!

RIRM

drukuj