Biskupi Białorusi skierowali list do Papieża Benedykta XVI

Biskup Aleksander Kaszkiewicz, przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi w imieniu wszystkich członków konferencji, skierował telegram do Papieża Benedykta XVI. Biskup Kaszkiewicz w liście wyraża Papieżowi wyrazy wdzięczności i uznania za pełne poświęcenie Kościołowi Chrystusowemu oraz za stałą troskę o Kościół na Białorusi, który nie był mu obojętny. Papież Benedykt XVI przy różnych spotkaniach z hierarchami Białorusi zawsze interesował się obecną sytuacją na tych terenach.

Trzeba wspomnieć, że w grudniu 2009 roku białoruscy biskupi katoliccy przebywający w Rzymie z okazji wizyty ad limina, przekazali papieżowi Benedyktowi XVI oficjalne zaproszenie do odwiedzenia Białorusi. Wcześniej zaproszenie złożył papieżowi także prezydent Aleksander Łukaszenka, który złożył wizytę głowie Kościoła katolickiego podczas wizyty w Watykanie.

 

***

 

Telegram KKBB do Ojca Świętego Benedykta XVI

 

 

Grodno, 12 lutego 2013

 

Umiłowany Ojcze Święty,

            Po otrzymaniu wiadomości o rezygnacji Waszej Świątobliwości z Posługi Biskupa Rzymu, Namiestnika Świętego Piotra Apostoła, w imieniu własnym oraz Ich Ekscelencji Najdostojniejszych Członków Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi, mam zaszczyt złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy najgłębszej wdzięczności za pełne poświęcenie Kościołowi Chrystusowemu oraz za stałą ojcowską troskę o Kościół Katolicki w naszym kraju.

            Zechce przyjąć Wasza Świątobliwość najserdeczniejsze wyrazy zrozumienia, solidarności i synowskiej miłości od Biskupów Katolickich Białorusi, duchowieństwa i ludu wiernego naszego kraju.

            Zapewniamy Waszą Świątobliwość o naszej duchowej bliskości i wznosimy do Pana Jezusa najgorętsze modlitwy z prośbą, by obdarzył zdrowiem i wszelkimi innymi darami, dla dobra Waszej Świątobliwości, Kościoła Chrystusowego i całego świata.

Z wyrazami synowskiego szacunku i wdzięczności

+ Aleksander Kaszkiewicz

Biskup Grodzieński

Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi

drukuj