Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry!

Wczoraj w Würzburgu (Niemcy), został beatyfikowany Engelmar Unzeitig, kapłan ze Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill. Zabity z nienawiści do wiary w obozie zagłady w Dachau, przeciwstawił on nienawiści miłość, na okrucieństwo odpowiedział łagodnością. Niech jego przykład pomoże nam być świadkami miłości i nadziei, nawet pośród cierpienia.

Chętnie dołączam do biskupów Meksyku, wspierając zaangażowanie Kościoła i społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rodziny i życia, które w tym okresie wymagają szczególnej uwagi duszpasterskiej i kulturalnej na całym świecie. Zapewniam też o mojej modlitwie za umiłowany naród meksykański, aby ustała przemoc, która w tych dniach była wymierzona także w kilku kapłanów.

Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Głuchych. Pragnę pozdrowić wszystkie osoby głuche, także tutaj obecne oraz zachęcić je by wnosiły swój wkład na rzecz Kościoła i społeczeństwa, coraz bardziej zdolnych do przyjęcia wszystkich.

Na końcu kieruję moje szczególne pozdrowienia do was wszystkich najdrożsi katecheci! Dziękuję za wasze zaangażowanie w Kościele w służbie ewangelizacji, w przekazywanie wiary. Niech Maryja pomaga wam wytrwać na drodze wiary oraz świadczyć życiem o tym, co przekazujecie w katechezie.

Tłumaczenie: Radio watykańskie

drukuj