Ojciec Święty o prawdzie zmartwychwstania

„Ciało każdego z nas jest rezonansem wieczności, a więc musi być zawsze szanowane, a przede wszystkim musi być respektowane i miłowane życie ludzi cierpiących, bo odczuwają bliskość Królestwa Bożego” – powiedział Ojciec Święty Franciszek.

Podczas audiencji generalnej w Watykanie Papież przypomniał znaczenie wypowiadanego w Credo wyznania: „Wierzę w ciała zmartwychwstanie”.

Ojciec Święty wskazywał, że wiara ta ma swój fundament w Bożym Objawieniu, które doprowadza do pełni Jezus Chrystus, zapewniając: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie”.

Papież Franciszek przypomniał, że w dniu zmartwychwstania, Bóg obdarzy nasze przemienione ciało niezniszczalnym życiem; jednak już tu na ziemi mamy udział w tajemnicy wieczności.

– Poprzez chrzest jesteśmy włączeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa i uczestniczymy w nowym życiu, to znaczy w Jego życiu. Dlatego czekając na dzień ostatni mamy w sobie ziarno zmartwychwstania, jako zapowiedź pełnego zmartwychwstania, które otrzymamy w dziedzictwie. Z tego powodu również ciało każdego z nas jest rezonansem wieczności, a więc musi być zawsze szanowane, a przede wszystkim musi być respektowane i miłowane życie ludzi cierpiących, bo odczuwają bliskość Królestwa Bożego, tego stanu życia wiecznego, do którego zmierzamy. – mówił Ojciec Święty.

Na zakończenie audiencji papież Franciszek tradycyjnie też pozdrowił pielgrzymów. Do Polaków powiedział:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Rozpoczęliśmy Adwent. Rozważamy tajemnicę Mesjasza, który pełen miłosierdzia przychodzi zbawić człowieka. Trwajmy z Nim na modlitwie, na rozważaniu Bożego Słowa, uczestnicząc w codziennych, tradycyjnych roratach. Od więzi z Chrystusem zależy nasze życie wieczne. Wam tu obecnym i waszym rodzinom od serca błogosławię – powiedział papież Franciszek.

RIRM 

drukuj