Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 11.02.2018

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W te niedziele Ewangelia, według św. Marka, przedstawia nam Jezusa leczącego chorych wszelkiego rodzaju. W tym kontekście umieszczony jest Światowy Dzień Chorego który przypada właśnie dzisiaj, 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dlatego ze spojrzeniem serca skierowanym ku grocie Massabielskiej kontemplujemy Jezusa jako prawdziwego lekarza ciał i dusz, którego Bóg Ojciec posłał na świat, aby uzdrowił ludzkość, naznaczoną grzechem i jego konsekwencjami.

Dzisiejsza karta Ewangelii (por. Mk1, 40-45) przedstawia nam uzdrowienie człowieka cierpiącego na trąd, chorobę, która w Starym Testamencie była uważana za poważną nieczystość i wiązała się z odseparowaniem trędowatego od wspólnoty. Znajdował się on w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ mentalność tamtych czasów sprawiała, że ​​czuł się nieczysty także przed Bogiem a nie tylko przed ludźmi, także przed Bogiem. Dlatego trędowaty z Ewangelii błaga Jezusa tymi słowami: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!” (w.40).

Usłyszawszy to Jezus poczuł współczucie (zob. w. 41). Bardzo ważne jest skupienie naszej uwagi na tym wewnętrznym poruszeniu Jezusa, jak to czyniliśmy przez długi czas podczas Jubileuszu Miłosierdzia. Nie można zrozumieć całego dzieła Chrystusa, nie można zrozumieć samego Chrystusa, jeśli nie wniknie się w Jego serce pełne współczucia i miłosierdzia. To właśnie ono pobudza Go, by wyciągnąć rękę ku temu człowiekowi cierpiącemu na trąd, dotknąć go i powiedzieć jemu: „Chcę bądź oczyszczony!” (w. 40). Najbardziej szokującym faktem jest to, że Jezus dotyka trędowatego, ponieważ było to absolutnie zabronione przez prawo Mojżeszowe. Dotknięcie trędowatego oznaczało zarażenie także wewnętrzne, na duchu, to znaczy stać się nieczystymi. Ale w tym przypadku mamy do czynienia z faktem, że to nie trędowaty sprawia zarażenie Jezusa, ale to Jezus obdarowuje trędowatego oczyszczeniem. W tym uzdrowieniu podziwiamy, oprócz współczucia, miłosierdzia, także odwagę Jezusa, który nie przejmuje się ryzykiem zakażenia się ani nakazami prawa, ale pragnie tylko uwolnić tego człowieka od przytłaczającego go przekleństwa.

Bracia i siostry! Żadna choroba nie jest przyczyną nieczystości: choroba z całą pewnością obejmuje całą osobę, ale w żaden sposób nie wpływa ani nie przeszkadza jej w relacji z Bogiem. Wręcz przeciwnie, osoba chora może być jeszcze bardziej zjednoczona z Bogiem. Natomiast grzech tak, to on czyni nas nieczystymi! Egoizm, pycha, wejście w świat korupcji, to choroby serca, z których musimy zostać oczyszczeni, zwracając się do Jezusa podobnie jak trędowaty: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!”. A teraz uczyńmy chwilę ciszy i niech każdy z nas – wy wszyscy i ja, wszyscy – pomyśli w swoim sercu, spojrzy w swoje wnętrze, aby dostrzec własne nieczystości, własne grzechy. I niech każdy z nas, w ciszy, ale głosem serca powie Jezusowi:  „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!”. Zróbmy to wszyscy w milczeniu: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!”. „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!”.

I za każdym razem, gdy przystępujemy do sakramentu pojednania ze skruszonym sercem, Pan powtarza także i nam: „Chcę, bądź oczyszczony!”. Ile jest w tym radości! W ten sposób znika trąd grzechu, powracamy do życia z radością w naszej synowskiej więzi z Bogiem i jesteśmy ponownie w pełni włączeni we wspólnotę.

Przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy, naszej Niepokalanej Matki, prośmy Pana, który przyniósł chorym zdrowie, aby uzdrowił także nasze rany wewnętrzne swoim nieskończonym miłosierdziem, aby przywrócił nam nadzieję i pokój serca.

Po modlitwie Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry. Dzisiaj rozpoczynają się zapisy na Światowy Dzień Młodzieży, który odbędzie się w Panamie w styczniu 2019 roku. Również i ja teraz w obecności dwojga młodych zapiszę się za pośrednictwem internetu[ Ojciec Święty klika na tablecie]. Właśnie dokonałem wpisu jako pielgrzym na Światowy Dzień Młodzieży. Musimy sie do tego przygotować. Zapraszam wszystkich młodych do przeżywania z wiarą i entuzjazmem tego wydarzenia łaski i braterstwa czy to przez udanie się do Panamy, czy tez przez uczestnictwo w tym wydarzeniu we własnych wspólnotach.

15 lutego na Dalekim Wschodzie i w wielu innych częściach świata miliony osób obchodzi Nowy Rok Księżycowy. Przesyłam wszystkim rodzinom moje serdeczne pozdrowienie wraz z życzeniem, aby jeszcze bardziej żyli solidarnością, braterstwem i pragnieniem dobra, by przyczynić się do stworzenia takiego społeczeństwa, w którym każda osoba będzie przyjęta, chroniona. promowana i integrowana. Zapraszam do modlitwy o dar pokoju, drogocennego daru, za którym trzeba wytrwale dążyć ze współczuciem, dalekowzrocznością i odwagą. Wszystkim wam towarzyszę i błogosławię.

Pozdrawiam rodziny, parafie, zrzeszenia i tych wszystkich przybyłych z Włoch i licznych stron świata, a w szczególności pielgrzymów z Murcji (Hiszpania) i z dziećmi z Guimarães (Portugalia). Pozdrawiam wspólnotę Konga z Rzymu i łączę się z nimi na modlitwie o pokój w Demokratycznej Republice Konga. Przypominam, ze to jest jedna z głównych intencji Dnia modlitwy i postu, jaki zapowiedziałem na 23 lutego. Dzisiaj obecne są liczne parafie włoskie i wielu młodych, którzy otrzymali sakrament bierzmowania, po wyznaniu wiary i nauce katechizmu. Nie mogę wymienić wszystkich grup, ale dziękuję wszystkim za obecność i zachęcam was do odważnego kroczenia z radością i wielkodusznością, dając wszędzie świadectwo o dobroci i miłosierdziu Pana. Szczególne pozdrowienie kieruję do chorych we wszystkich zakątkach świata, którzy oprócz braku zdrowia często cierpią z powodu samotności i wykluczenia. Niech Święta Dziewica, Salus infirmorum (Uzdrowienie chorych) pomoże każdemu w znalezieniu umocnienia na duchu i ciele, dzięki odpowiedniej opiece medycznej i miłości braterskiej, która potrafi otoczyć (chorego) konkretną i solidarną opieką.

Wszystkim życzę dobrej niedzieli i smacznego obiadu. I proszę, abyście nie zapomnieli modlić się za mnie. Do zobaczenia!

Tłumaczenie: Radio watykańskie i Radio Maryja

drukuj