2000 Włochy

Rzym, 15-20 sierpnia 2000 r.

A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14)


Powrót do źródeł – miasta sanktuarium, w którym pamięć o męczennikach wiary jest wciąż żywa i widoczna na każdym kroku. Kogo przyszliście tutaj szukać? – pytał Jan Paweł II młodych. Odpowiedź była szybka: Jezusa. W tym kontekście Jubileusz Młodych nabrał szczególnego wymiaru: stał się nie tylko czasem łaski i nawrócenia, ale także czasem otwierania horyzontów wiary przed młodymi. Wystarczyło przyjrzeć się tłumom młodzieży oczekującym na sakrament pojednania w Circo Massimo, aby zobaczyć, że Kościół sakramentalny jest wciąż obecny w życiu młodych ludzi.

MS

drukuj