Związkowcy: jesteśmy przygotowani na długą walkę

Związkowcy z trzech central: Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i OPZZ zapowiadają, że są „przygotowani na długą walkę” w związku z zapowiedzianą na 11 września akcją protestacyjno-strajkową.

Przedstawiciele związków spotkali się dziś na obradach Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Związkowcy podczas spotkania odnieśli się do zaproszenia pracodawców, którzy chcą się z nimi spotkać, po tym jak strona społeczna zawiesiła swoje prace w Komisji Trójstronnej. Skierowali list otwarty  do pracodawców.

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” podkreśla, że dialog polega na wspólnym zaufaniu stron; my je straciliśmy – zaznaczył. Ponadto tłumaczył, że jeżeli ktoś się do czegoś zobowiązuje, to powinien się z tego wywiązać.

– Nasze warunki, które były zapisane w pakiecie kryzysowym są jasne, czyli wprowadzenie pakietów socjalnych, ograniczenie stosowania umów na czas określony, określenie ścieżki dojścia do płacy minimalnej na poziomie 50 proc. średniego wynagrodzenia i wsparcie rodzin najuboższych, poszkodowanych w wyniku kryzysu. To nie są warunki, tylko zobowiązania, które pracodawcy muszą jednoznacznie wypełnić. To jest naszym warunkiem do wspólnych rozmów – powiedział Piotr Duda.

Związkowcy przyznali także, że ich zawieszenie udziału w pracach Komisji Trójstronnej było zasadne, ponieważ pracowano na błędnych wskaźnikach makroekonomicznych przedłożonych przez rząd.

Reprezentanci pracowników odnieśli się w ten sposób do nowelizacji budżetu, którą musi przeprowadzić rząd.

RIRM

drukuj