Fot. PAP

PO chce zlikwidować związki zawodowe

PO chce zlikwidować związki zawodowe, jest już projekt ustawy – alarmuje NSZZ Solidarność. Obecnie Parlamentarny Zespołu ds. Wolnego Rynku, na czele którego stoi poseł Michał Jaros z PO konsultuje dokument za pośrednictwem organizacji Pracodawcy RP.

Zmiany są bardzo niepokojące – zwraca uwagę w liście do przewodniczących Zarządów Regionów i Sekretariatów Branżowych przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda.

Proponowana ustawa  ma na celu  likwidację struktur związkowych w zakładach poprzez: pozbawienie działaczy związkowych prawa do płatnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji związkowych. Zakłada ponadto pozbawienie organizacji związkowych, działających na terenie zakładu pracy, prawa do korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych. Co więcej planuje się zwolnienie pracodawców z obowiązku przekazywania składek związkowych na konta organizacji zakładowych – czytamy w liście przewodniczącego Solidarności.

Piotr Duda nie ma wątpliwości – skutkiem wprowadzenia powyższych zmian będzie gwałtowne zahamowanie rozwoju ruchu związkowego w Polsce i de facto jego likwidacja. Wrześniowy protest staje się więc walką nie tylko o prawa pracownicze, ale o prawo do legalnej działalności związków zawodowych w Polsce – zwraca uwagę Piotr Duda.

– Zbliża się kolejna rocznica podpisania porozumień sierpniowych, w którym postulat nr 1 jest postulatem wolnych związków zawodowych, niezależnych od pracodawców i partii politycznych. Dzieje tak, że związki zawodowe mówią głośno i krytykują władze, dlatego trzeba z nimi zrobić porządek. To jest pierwszy krok do delegalizacji związków zawodowych, bo nie wyobrażam sobie, aby związkowcy nie mieli swojego lokalu w zakładzie pracy, albo żeby składki związkowców były zbierane do przysłowiowej skarpetki. Tak nie można działać w XXI wieku. To jest złamanie jakichkolwiek standardów europejskich międzynarodowej organizacji pracy. To jest skandal, a tak naprawdę delegalizacja związków zawodowych – mówił Piotr Duda.

Piotr Duda podkreśla, że bulwersujący jest także fakt, że ustawa nie została wysłana związkowcom, tylko jest konsultowana za pośrednictwem organizacji Pracodawcy RP.

– Zdobyliśmy ten dokument nieoficjalnie. On nie został nam wysłany. Oznacza to, że ktoś ponad naszymi głowami prowadzi konsultacje z pracodawcami, a my o tym kompletnie nic nie wiemy. To pokazuje perfidię, hipokryzję władzy. Ludzie, którzy mają rozpasane przywileje chcą odebrać prawa wszystkim pracownikom, bo związki zawodowe reprezentują nie tylko członków związku, ale wszystkich pracowników w Polsce. Od dawna mówię że jesteśmy, jako Solidarność, jedyną przeszkodą liberałów w realizacji ich celów. A są one jasne – chcą z pracownika zrobić przedmiot, a nie podmiot w zakładzie pracy, a przeszkadzają im związki zawodowe więc trzeba je zdelegalizować – dodał  Piotr Duda.

RIRM

drukuj