Zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli i zapowiada podwyżki. Propozycje zostały we wtorek przedstawione nauczycielskim związkowcom i przedstawicielom korporacji samorządowych.

To już kolejne posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

– Debiurokratyzacja, zwiększenie dostępności nauczyciela dla ucznia w miejscu pracy oraz zdecydowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli – wskazuje minister Przemysław Czarnek.

To trzy filary reformy statusu zawodowego nauczyciela. Propozycje zmian zostały we wtorek zaprezentowane przedstawicielom nauczycielskich związków zawodowych oraz korporacji samorządowych. Pensje nauczycieli mają już wzrosnąć w przyszłym roku. Rząd przeznaczy na ten cel blisko 7 mld zł.

– Ponad 1 400 tys. zł brutto zwiększenia wynagrodzenia dla nauczyciela wchodzącego do zawodu. 1 350 zł brutto dla nauczyciela mianowanego i ponad 1 200 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego – oznajmia szef resortu edukacji i nauki.

Resort edukacji i nauki proponuje zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z czterech do trzech – likwidację stażysty i nauczyciela kontraktowego – i w ich miejsce wprowadzenie jednego. Ten wstępny okres pracy w szkole będzie się kończył egzaminem zewnętrznym – mówi wiceminister edukacji i nauki, Dariusz Piontkowski.

– Egzamin składałby się z części praktycznej i części teoretycznej. Chcemy większą uwagę zwrócić na umiejętności praktyczne nauczyciela, nie tylko na znajomość przepisów – podkreśla Dariusz Piontkowski.

Po takim egzaminie nauczyciel uzyskiwałby tytuł nauczyciela mianowanego z późniejszą możliwością uzyskania tytułu nauczyciela dyplomowanego. Ministerstwo proponuje także podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w szkołach tzw. pensum o 4 godziny oraz zobowiązanie ich do bycia dostępnym w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Dodatkowe środki mają trafić na wyposażenie szkół.

– Przeznaczyliśmy ogromne pieniądze na zakup sprzętu komputerowego w okresie pandemii. Teraz dodatkowe pieniądze na wyposażenie części pracowni, dodatkowe programy jak chociażby „Aktywna tablica”, ale także pieniądze z KPO, które mają służyć lepszemu wyposażeniu warsztatu pracy nauczyciela. To także pieniądze z Polskiego Ładu, z których mogą być finansowane remonty i przebudowy szkół, tak aby miejsce pracy było przygotowane do zwiększonej dostępności nauczyciela – podsumowuje Dariusz Piontkowski.

Kolejne spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty odbędzie się 22 października. Resort edukacji i nauki chce, by zmiany dot. nauczycieli były wdrożone najpóźniej od nowego roku szkolnego.

TV Trwam News

drukuj