fot. Tomasz Gzell/PAP

Zmiany o szkolnictwie wyższym niezgodne z Konstytucją

Zmiany o szkolnictwie wyższym są niezgodne z Konstytucją. Taki zarzut do projektu nowelizacji ustawy wystosowała Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W uwagach znajduje się m.in. chęć ingerencji minister Barbary Kudryckiej w wybór władz rady oraz w kwestie, którymi ten organ się zajmuje. Ministerstwo będzie także miało wpływ na statuty uczelni, a resort finansów zadba, by pieniądze placówek edukacyjnych trafiły na konta Banku Gospodarstwa Krajowego.

Poseł Sławomir Kłosowski, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży nie ukrywa zaniepokojenia związanego z uderzeniem w autonomię Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poseł PiS dodaje, że jest to krok w kierunku centralizacji szkolnictwa.

– To kolejny bardzo niepokojący krok zmierzający w kierunku pozbawienia autonomii środowiska szkolnictwa wyższego. Rada szkolnictwa wyższego powinna być takim gremium, ostoją tej autonomii. Ministerstwo poprzez inne ustawy jak ustawa prawo o szkolnictwie wyższym, zmiany w regulacjach dotyczących systemu nauki idą w kierunku centralizacji zarówno nauk jak i szkolnictwa wyższego – powiedział poseł Sławomir Kłosowski.

Zarzutów do proponowanej ustawy jest znacznie więcej.

Prof. Edward Malec, Szef krajowej sekcji „Solidarność” szkolnictwa Wyższego wylicza odebranie prawa do negocjacji płac z ministrem, czy ingerencję w sprawy dyscyplinarne.

Te propozycje zmiany prawa o szkolnictwie wyższym, który przedstawia obecny rząd w Ministerstwie Edukacji zawierają bardzo wiele szkodliwych rozwiązań np. przewiduje się odebranie związkom zawodowym prawa do negocjowania nawet spraw płacowych z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Ministerstwo chce ingerować w sprawy dyscyplinarne. Kolejna rzecz, która narusza autonomię uczelni wyższych ministerstwo chce narzucić uczelniom wyższym zasady oceny nauczycieli akademickich – dodał prof. Edward Malec.

RIRM

drukuj