Zmarnowane fundusze przeznaczone na Kapitał Ludzki

Nie ma efektów szkoleń realizowanych w ramach unijnego programu Kapitał Ludzki. Zdaniem ekspertów w naszym kraju przejedzono fundusze przeznaczone na ten cel – informuje jedna z gazet. Chodzi o niebagatelną kwotę 49 mld zł.

W latach 2007–13 w ramach programu Kapitał Ludzki zrealizowano 6 tys. projektów szkoleniowych dla osób bez pracy i 8 tys. dla pracowników firm. Zawinił przede wszystkim sposób podziału funduszy.Dominowały kursy dla osób powyżej 50. roku życia zaś firmy, które przygotowywały projekty do narzuconych przez państwo wymogów miały kłopoty z rekrutacją.

„Tego można było się spodziewać” – mówi Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista.

Szkolenie osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, w sytuacji, kiedy gospodarka nie zgłasza zapotrzebowania na tego typu pracowników oznacza, że zarabia firma szkoląca i jakiś czas zajęty jest sam potencjalny pracownik. Mam nadzieję, że te wszystkie ustalenia, dotyczące perspektywy 2007-2013; ewidentnie systemowe błędy wynikające ze sposobu wydatkowania tych pieniędzy, zostaną wzięte pod uwagę przy rozdziale i sposobie wykorzystania środków z perspektywy, która się powoli zaczyna – mówił Zbigniew Kuźmiuk.

Do tej pory za rynek kursów organizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki, odpowiadały: Ministerstwo Infrastruktury, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy.

RIRM

drukuj