fot. Robert Sobkowicz/Nasz Dziennik

PO złożyło wniosek o odwołanie marszałka Sejmu

Platforma Obywatelska złożyła wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Jako powód podaje rzekome kneblowanie opozycji i odbierania jej prawa do reprezentowania wyborców.

Według zapowiedzi wniosek PO mają poprzeć posłowie PSL i Nowoczesnej. Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko, a posłowie Kukiz’15 mają głosować według uznania.

Poseł Jacek Sasin podczas konferencji w Sejmie ocenia, że opozycja krytykuje marszałka Kuchcińskiego za to, za co należy mu się pochwała.

– Pan Marszałek Kuchciński jest atakowany przez opozycję za to, za co powinien być chwalony – za skuteczne prowadzenie obrad i dawanie skutecznego oporu obstrukcji za strony opozycji. Nie ma żadnej wątpliwości, że opozycja przyjęła obstrukcje parlamentarne jako sposób swojego działania w parlamencie – składane bez przerwy wnioski o przerwę; pytania, które nie są pytaniami, ale manifestami politycznymi wygłaszanymi w trakcie głosowań na posiedzeniu Sejmu. Wreszcie to, co dzisiaj miało miejsce, skandaliczna sytuacja – próby gróźb pod adresem posłów PiS, a tym samym wpływanie na decyzje, które podejmują. Jest naturalne i oczywiste, że pan marszałek Kuchciński nie mógł przejść do porządku dziennego nad tym, co dzieje się na sali obrad i musiał podjąć decyzje, które umożliwiłyby sprawne procedowanie na posiedzeniu Sejmu – powiedział Jacek Sasin.

Sejm odwołuje marszałka na wniosek złożony przez grupę co najmniej 46 posłów. Musi on zawierać także imienne wskazanie kandydata na kolejnego marszałka. Sejm odwołuje i wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, w jednym głosowaniu.

 


RIRM

drukuj