pixabay.com

Zjednoczona Prawica utrzymuje swoje stanowisko ws. unijnego budżetu

Zjednoczona Prawica trwa w wecie wobec budżetu Unii Europejskiej. Takie stanowisko powtórzyli dziś posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. „Zmienić to może wyłącznie wycofanie przez Niemcy niezgodnego z prawem unijnym draftu rozporządzenia o praworządności” – podkreślili na konferencji wiceminister Janusz Kowalski i poseł Jarosław Krajewski.

Pomysły niektórych posłów opozycji, aby przyjąć niezgodne z traktatami Unii rozporządzenie, a następnie zaskarżyć je do TSUE są absurdalne –  powiedział wiceszef resortu aktywów państwowych Janusz Kowalski.

– Z mocy prawa, z mocy art. 269 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wyłączona jest kognicja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w badaniu spraw związanych z art. 7 o praworządności. Zjednoczona Prawica absolutnie trwa w wecie. To, co może to zmienić to wyłącznie wycofanie przez Niemcy draftu rozporządzenia, które jest sprzeczne z traktatem unijnym. To dzisiaj Niemcy blokują Unię Europejską, to dzisiaj Niemcy i prezydencja niemiecka chcą przyjąć przepisy niezgodne z prawem Unii Europejskiej i dopóty dopóki draft rozporządzenia będzie w grze, polskie weto, które potwierdzone jest przez Zjednoczoną Prawice, przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który dał jasny impuls do obrony polskiej suwerenności, będzie bezwzględnie utrzymane – podkreślił Janusz Kowalski.

Wiceminister poinformował, że niebawem zostanie przedstawiony raport dotyczący naruszania prawa europejskiego przez Holandię. Ma to związek ze sprawami podatkowymi.

Politycy ZP podkreślali, że Unia Europejska powinna skorzystać z metody uszczelnienia systemu podatkowego, które wprowadził rząd PiS. Jak ocenili, to instytucje europejskie powinny skoncentrować się raczej na walce z rajami podatkowymi wokół samej UE, i to będzie prawdziwe wprowadzenie zasady uczciwości.

RIRM

 

drukuj