Zbierze się Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Reprezentanci górniczych central związkowych spotkają się dziś w Warszawie z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. Podczas obrad tzw. Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników będą rozmawiać nt. stanowiska rządu wobec sytuacji w górnictwie.

Obecnie w Kompanii Węglowej trwa spór między zarządem a stroną społeczną. Chodzi o wypowiedzenie zeszłorocznego porozumienia, które gwarantowało górnikom, m.in. niezmienność warunków pracy i płacy podczas początkowego etapu restrukturyzacji 11 kopalń. Dotychczasowe rozmowy związkowców nie przyniosły porozumienia.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreśla, że zarówno rząd, jak i związkowcy mają wspólny cel.

To jest poważne wyzwanie i bardzo poważnie to traktuję. Deklaruję pełną otwartość, dlatego że my nie mamy wyjścia – ani strona społeczna, ani ja jako minister. Kwestia jest taka, że albo uratujemy polskie górnictwo węgla kamiennego, albo go nie uratujemy. Tu nie ma zamiaru rozwiązania, że „ktoś kogoś pokona” – czy minister wygra ze związkami, czy związki wygrają z ministrem – nie. Dzisiaj, biorąc pod uwagę trudną sytuację górnictwa, nie ma innego rozwiązania, jak tylko „domówienie się”. W jaki sposób i na jakiej płaszczyźnie, to jest do ustalenia ze stroną społeczną. W innym przypadku grożą nam duży krach gospodarczy oraz duże trudności gospodarcze na Śląsku – jeżeli nie uda się nam wypracować wspólnego frontu – ostrzega Krzysztof Tchórzewski.

Minister zapowiedział powołanie komisji społecznych, które będą się konsultować  i odpowiadać na pytania oraz wątpliwości związkowców.

RIRM

drukuj