fot. twitter.com

Zespół ds. reparacji przedstawi dziś informacje nt. digitalizacji materiałów dot. strat wojennych

Posłowie parlamentarnego zespołu szacującego wysokość reparacji wojennych od Niemiec zapoznają się dziś z realizacją projektu digitalizacji dokumentów dotyczących strat wojennych RP.

Posiedzenie zespołu w tej sprawie odbędzie się w Archiwum Akt Nowych. Podczas niego zaprezentowane będą też raporty Delegatury Rządu RP na Kraj i Armii Krajowej dotyczące egzekucji i zbrodni niemieckich w Polsce.

Przewodniczący zespołu poseł Arkadiusz Mularczyk przypomina, że na stworzenie katalogów strat, jakie Polacy ponieśli w II wojny światowej, wyasygnowano 800 tys. zł. Dziś – jak dodaje polityk – posłowie wysłuchają informacji m.in. na temat postępów trwającego w dalszym ciągu procesu budowy tych katalogów.

Ten proces trwa. Właśnie następuje kwerenda, digitalizacja, tworzenie specjalnych katalogów, gdzie te straty by były prezentowane, ażeby każdy obywatel w naszym kraju miał możliwość sprawdzenia, czy straty, które poniosła jego rodzina są opisane w Archiwum Akt Nowych. Jest to więc proces kwerendy, digitalizacji, tworzenia specjalnych katalogów na stronach Archiwum Akt Nowych, gdzie byłaby możliwość sprawdzenia miejscowości, miast, miasteczek, wsi – informacji właśnie o stratach wojennych, które w tych miastach zostały zadane – zaznacza Arkadiusz Mularczyk.

Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej działa od września ub.r. Publikację raportu o polskich stratach wojennych jego członkowie planują na początek przyszłego roku. Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych, zasadne jest twierdzenie, że Polsce przysługują roszczenia odszkodowawcze od Niemiec.

RIRM

drukuj