Zator lodowy na Wiśle pod Płockiem

Na Wiśle pod Płockiem (Mazowieckie) napływająca z górnego biegu rzeki kra lodowa utworzyła zator o długości około 5 km. Nie ma obecnie zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Sytuacja na rzece jest stale monitorowana.

Jak poinformował Jan Piątkowski, dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego w płockim Urzędzie Miasta, zator na Wiśle nie spowodował dotychczas zatrzymania przepływu wody w rzece.

Grubość pokrywy lodowej w rejonie zatoru, który utworzył się na Wiśle na odcinku od peryferyjnej dzielnicy Płocka – Winiary do miejscowości Popłacin, wynosi około 12 cm.

Wisła w tym rejonie utrzymuje się na poziomie stanów średnich. Rzeka płynie spokojnie, choć przepływ jest nieco ograniczony. Woda przemieszcza się pod lodem. Mimo, iż obecnie zator nie stanowi zagrożenia, sytuacja jest monitorowana na bieżąco, co dwie godziny” – powiedział Piątkowski. 

Dodał, iż w przypadku, gdyby zjawiska lodowe na Wiśle w rejonie Płocka zaczęły się niepokojąco zmieniać, do akcji mogą zostać wezwane lodołamacze.

Na Wiśle przy tamie we Włocławku od początku grudnia stacjonuje sześć lodołamaczy, które znajdują się w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie. Jednostki te są przeznaczone do kruszenia pokrywy lodowej i udrażniania koryta rzeki na odcinku Zbiornika Włocławskiego, największego sztucznego akwenu w Polsce, który rozciąga się na długości 58 km, od Płocka do Włocławka.

Lodołamacze, które na Wiśle przy włocławskiej zaporze będą stacjonowały do połowy marca, mogą być gotowe do akcji po 24 godzinach od wezwania.

PAP

drukuj