twitter.com/AKSiMTorun

Zakończył się XVI Międzynarodowy Kongres „Katolicy a cielesność” w toruńskiej uczelni

Dobiegł końca drugi, a zarazem ostatni dzień XVI Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a cielesność” odbywającego się w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Jednym z tematów poruszanych podczas spotkania była tranzycja płciowa, o której mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, wykładowca Akademii  Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Dane napływające z krajów zachodnich pokazują, że przybywa dzieci, a także młodych dorosłych, którzy utożsamiają się jako osoby niebinarne lub transpłciowe. W niektórych państwach np. w Wielkiej Brytanii wzrost takich osób w ostatnim czasie szacuje się na wzrost w skali 4 tys. procent. To nie jest pomyłka. Taki wzrost jest w ciągu dekady. To zjawisko wskazuje, że wzrost transseksualizmu dotyczy wyłącznie mieszkańców bogatych regionów świata i stał się cechą specyficzną kultury zachodniej – zaznaczył ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

– W 2022 roku Francuska Akademia Medyczna stwierdziła, że obserwowany proces ma charakter przede wszystkim społeczny. Nie jest warunkowany genetycznie czy medycznie – dodał wykładowca akademicki.

Wykład zatytułowany „Ciało w kulturze greckiej” wygłosił prof. Piotr Jaroszyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

– Grecy dostrzegali w ciele człowieka pewien dynamizm otwarty na pragnienie zachowania życia i określonego rozwoju, wychodząc temu naprzeciw, zabiegają o poznanie ciała ludzkiego, dzięki medycynie i higienie ujmowanymi coraz bardziej w sposób naukowy, bo to przecież Grecy byli twórcami nauki – podkreślił prof. Piotr Jaroszyński.

Ciało w sztuce chrześcijańskiej – to z kolei temat prelekcji wygłoszonej przez dr hab. Małgorzatę Wrześniak. Ciało, jak mówiła profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest nadal wizualnym obrazem duchowości, ale jego doskonałość nie jest już tak istotna. Możemy wyróżnić dwa rodzaje nagości, które wywodzimy z tekstu biblijnego.

– Jest to nagość rajska, naturalna, która nie jest nagością, której należy się wstydzić i nie jest to nagość występna w przeciwieństwie do tej, która jest po grzechu pierworodnym, kiedy pierwsi rodzice poznają, że są nadzy – wskazała dr hab. Małgorzata Wrześniak.

Wykład Salus Carnis w myśli św. Ireneusza wygłosił o. prof. Marek Raczkiewicz CSsR z Katolickiego Uniwersytetu św. Damazego w Comillas.

– W Eucharystii Ireneusz widział dowód na to, że ciało ludzkie, nasze ciało pewnego dnia otrzyma niezniszczalność. To dowód na to, że Bóg nie gardził ludzkim stworzeniem, materialnym ciałem, jak twierdzili poganie, agnostycy i marcjoniści – powiedział w toruńskiej uczelni o. prof. Marek Raczkiewicz CSsR.

O kulcie ciała we współczesnej kulturze mówił dr hab. Krzysztof Pilarz, prof.  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

– Odniesienie do Boga, do absolutu, do tego, co ponad jest elementarną i niezbędną właściwością człowieka. Jest niezbędnym warunkiem jego szczęścia. Natomiast jakikolwiek inny kult, także kult ciała, ostatecznie będzie prowadził do rozpaczy i (co by nie mówić) śmierci – podkreślił dr hab. Krzysztof Pilarz.

Skąd bierze się pluralizm etyczny? Odpowiedź na to pytanie przybliżył ks. dr hab. Tomasz Kraj z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

– Minione konflikty nauczyły nas, że lepiej jest dopuścić wielość rozwiązań, także w dziedzinie moralnej, niż toczyć nieustający spór, a nawet wojnę o to,  kto ma racje. Dlatego  teoretycznie wszyscy mogą mieć racje, dlatego że nie ma żadnego obiektywnego punktu odniesienia, a ten, który za taki uchodził,   został przez ludzi oświeconych przezwyciężony i odrzucony. W efekcie jednak dziś o porządku świata w dziedzinie moralności nie decydują wszyscy, a decyduje ten, za kim przemawia nie tyle siła racji, co racja siły, może nie militarnej, ale za to ekonomicznej, gospodarczej i medialnej – wskazał ks. dr hab. Tomasz Kraj.

Na koniec głos zabrał rektor i profesor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

– Ogromna wdzięczność panu Bogu, że doszło do tego kongresu. Mogę też powiedzieć, że nie przypuszczałem, po wysłuchaniu wszystkich wspaniałych prelekcji, wszystkich wspaniałych wykładowców, że ten temat będzie tak trafiony i będzie tak bardzo aktualny – podsumował o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Tematy sympozjum nawiązywały do cielesności w każdym aspekcie, który dotyka tego słowa.

– Mamy ogromne, ciekawe spektrum dyscyplin, które tu się wypowiadają nt.  naszej cielesności. To jest wielki plus, korzyść tego sympozjum. Zazwyczaj co roku zaprasza się ciekawe grono prelegentów z Polski i ze świata. To jest ogromny atut tej szkoły, akademii – zaznaczył ks. dr hab. Marcin Kowalski,  profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Papieskiej Komisji Biblijnej.

Była to już XVI edycja Międzynarodowego Kongres „Katolicy a cielesność” https://www.radiomaryja.pl/informacje/xvi-miedzynarodowy-kongres-katolicy-a-cielesnosc/ organizowanego w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

TV Trwam News

drukuj