fot. K. Cegielska

Wiedza i praktyka

W dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wpisują się ostatnio zarówno inauguracje kolejnych edycji studiów podyplomowych, otwieranie nowych, atrakcyjnych kierunków kształcenia, jak i miłe chwile egzaminu dyplomowego, stanowiącego prezentację efektów pracy naukowej słuchaczy kierunku relacje międzynarodowe i dyplomacja.

Egzaminem dyplomowym w sobotę, 22 marca br., zakończyły się w WSKSiM studia na kierunku relacje międzynarodowe i dyplomacja. Słuchacze, którzy przez dwa semestry zgłębiali wiedzę m.in. z zakresu prawa dyplomatycznego i międzynarodowego, współczesnych stosunków międzynarodowych, przedstawili interesujące prace, podejmujące aktualne problemy międzynarodowe, zarówno społeczno-polityczne, jak i gospodarcze.

Były wśród nich tematy dotyczące: idei przemówień bł. Jana Pawła II do organizacji międzynarodowych i korpusu dyplomatycznego, wzrostu znaczenia Chin we współczesnej gospodarce światowej, zmian kulturowych społeczeństwa chińskiego czy międzynarodowych aspektów polityki klimatycznej. – Jeden z absolwentów nakreślił sytuację międzynarodową Mołdawii, ze szczególnym uwzględnieniem Naddniestrza, co jest niezmiernie interesujące w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej i roszczeń rosyjskich – podkreśla jeden z promotorów, dr Jan Wiśniewski. – Przedstawiono również prace z takich zakresów tematycznych jak sytuacja w Kosowie, z nakreśleniem sytuacji społeczności serbskiej na tym obszarze; kształtowanie wschodniej granicy Polski po 1944 roku. Nie brakowało również rozpraw dotyczących ustroju autorytarnego w Rosji i aktualnej sytuacji międzynarodowej Ukrainy – dodaje.

Fundusze unijne dla dobra kraju

Rozpoczęła się także kolejna edycja dwusemestralnych studiów podyplomowych fundusze unijne – pozyskiwanie i zarządzanie, dotycząca nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w której dla Polski przeznaczonych jest 85 mld euro. Można dołączyć jeszcze do grona słuchaczy tego kierunku, którzy mają możliwość zdobycia umiejętności pisania wniosków aplikacyjnych oraz zarządzania projektami unijnymi, ponieważ są to studia wspomagane wykorzystaniem platformy e-learningowej i dzięki temu można uzupełnić materiały z pierwszego zjazdu.

Jak zauważa Przemysław Lach, ekspert ds. funduszy UE, udział w studium to nie tylko spełnienie patriotycznego obowiązku, ale również wszechstronny, praktyczny rozwój osobisty jako człowieka twórczego, kierującego zespołem projektowym, zmieniającego pozytywnie i na trwałe środowisko lokalne i regionalne. – Polska potrzebuje wielu pomysłowych ludzi, którzy konkretnie dzięki unijnym projektom mogą rozwiązać problemy i zaspokoić potrzeby społeczno-ekonomiczne w naszym otoczeniu, a także zbudować lub rozwinąć własne firmy i gospodarstwa – wyjaśnia wykładowca.

Ekologia i zarządzanie

Podczas ubiegłotygodniowego sympozjum w murach WSKSiM podejmowano również niezmiernie istotną tematykę roli polskich Lasów Państwowych w jednoczącej się Europie, co wpisuje się w ścieżkę kształcenia realizowaną od kilku lat przez Zakład Polityki Ochrony Środowiska.

Trwa jeszcze nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie. Jak podkreśla prof. dr hab. Jan Szyszko, były minister środowiska, sercem oddany sprawie przyrody ojczystej i ochrony lasów, absolwenci tego kierunku w WSKSiM są bardzo potrzebni Polsce. – Z jednej strony poznają filozofię i procedury tworzenia prawa na szczeblu unijnym i krajowym, obowiązujące prawo w zakresie środowiska w Polsce i UE. Z drugiej strony uczą się gospodarować zasobami przyrodniczymi w ten sposób, aby stymulowały one rozwój gospodarczy i równocześnie, żeby nie były niszczone, ale pomnażane – wyjaśnia profesor.

Studia obejmują zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne realizowane w formie interesujących wyjazdów terenowych. Na zakończenie słuchacze przygotują prace dyplomowe w formie oceny stanu środowiska wybranej gminy i zobowiązań prawnych dotyczących środowiska tej gminy.

Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych udzielane są pod nr. telefonu (56) 610 72 12.

Dr Dorota Żuchowska

drukuj