fot. https://twitter.com/MFIPR_GOV_PL

Zainaugurowano konsultacje do programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Ruszają konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Konsultacje potrwają do 9 lipca. Obecnie trwa konferencja online inaugurująca konsultacje.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego to program mający na celu usprawnienie funkcjonowania różnych polityk publicznych, w tym m.in. poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integrację społeczną, rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochronę zdrowia.

Konsultacje dotyczą nowej perspektywy w latach 2021-2027. W tym czasie na program przeznaczone zostaną ponad 4 mld euro – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Wsparcie będzie udzielane zarówno w formie dotacji, jak i instrumentów finansowych tj. pożyczki na samozatrudnienie. W tym programie będziemy się skupiać na działaniach w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej. Od polityki rynku pracy, przez włączenie społeczne edukacji aż po zdrowie. Drogowskazem przy pracach nad Programem był dla nas Europejski Filar Praw Socjalnych i zawarte w nim zasady, które gwarantują prawo do godnego życia społecznego i zawodowego każdemu obywatelowi – informuje Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego odbędzie się 17 czerwca br.

Uwagi do Programu można przesłać także za pośrednictwem formularza uwag, który został udostępniony na stronie www.power.gov.pl.

 

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj