fot. flickr.com

Wzrosła wysokość rent i emerytur

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Od marca najniższa emerytura wzrasta o blisko trzydzieści złotych, a przeciętna emerytura o niespełna 68 złotych.  Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. jest najwyższy od pięciu lat.

Od 1 marca renciści z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, którym przyznano emeryturę z urzędu, otrzymają wyrównanie za miesiące, w których nie przysługiwało im prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. złotych.

W przypadku emerytury z urzędu przyznanej w zamian za rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, miesięczny wzrost świadczenia wyniesie 107 zł 44 gr brutto, a w przypadku zmiany z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 63 zł 25 gr brutto.

Również od marca najniższa emerytura wzrośnie z 1 tys. zł do 1029,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 2257,64 zł do 2324,92 zł. Z kolei przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrośnie o 47,84 zł.

W lutym Główny Urząd Statystyczny podał, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 roku wyniósł 3,4 procenta. W związku z tym wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku wyniósł blisko 103 procent.

RIRM

drukuj