(fot. PAP)

Solidarność skarży ustawę emerytalną

Solidarność skarży ustawę wydłużającą wiek emerytalny do Trybunału Konstytucyjnego. Skarga do trybunału została wystosowana podczas odbywającego się spotkaniu Komisji krajowej NSZZ Solidarność.

W uzasadnieniu decyzji napisano, że Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia jest niezgodne z obowiązującą Konstytucją, w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Obradująca wczoraj w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ Solidarność jednogłośnie przyjęła wniosek skierowania do TK ustawy emerytalnej. Zrównuje ona i wydłuża wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. Skargę do TK na przepisy emerytalne złożyło już OPZZ, a także PiS.

Podwyższenie wieku emerytalnego jest niezgodne z obowiązującą Konstytucją – mówi Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.

„Przypomnę, że 2 lata temu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zróżnicowanie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn jest zgodne z Konstytucja. Co prawda należy dążyć do zrównania, ale przesłanką która na to pozwala jest radykalna zmiana modelu społecznego. Chodzi przede wszystkim o łączenie wychowywania dzieci,  prowadzenia gospodarstwa domowego i łączenia tego z praca zawodowa. U nas niestety w większości spoczywa to na kobietach. Ten model u nas się nie zmienił i według nas nie zmieni  się przez kolejne lata wprowadzania tej ustawy” – powiedział Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. 

Ponadto wydłużenie wieku emerytalnego jest niezgodne z przyjętymi w Polsce standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy i Europejską kartą społeczną .

Mówią jasno, że granicą wieku emerytalnego jest 65 lat. Można go wydłużyć, ale pod specjalnymi warunkami i zarówno Europejska Karta Społeczna , jak i Konwencja MOPowska wskazują, że warunkiem jest fakt, że większa część populacji po przekroczeniu 65 roku życia zachowuje zdolność do pracy zawodowej. Polskie realia niestety są takie, że tylko znikoma część populacji po przekroczeniu tego wieku zachowuje taką zdolność, czyli mówiąc kolokwialnie jest zdrowa” – powiedział Marek Lewandowski.

Solidarność uruchomiła też miesięczną kampanie informacyjną, w której informuje że praca do 67 roku życia to praca aż do śmierci.

RIRM

drukuj