Wzrasta świadczenie pielęgnacyjne

Dzięki protestom rodziców niepełnosprawnych dzieci od dziś wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł miesięcznie. Dotychczas wynosiło 1000 zł. 

Świadczenie to przysługuje rodzicom niepełnosprawnych dzieci. Mogą je otrzymać osoby, które rezygnują z pracy, aby opiekować się chorym dzieckiem. Rząd zgodził się na podwyżkę dopiero po kilku tygodniowej okupacji Sejmu przez rodziców – przypomina Iwona Hartwich, matka niepełnosprawnego Kuby.

– Wywalczyli ją rodzice protestujący w Sejmie. Będzie to cała kwota bez tzw. pomocy rządowej. To był tak naprawdę pierwszy punkt zrealizowany z 14 postulatów. O tych postulatach rząd wie od 6 lat. Teraz jest realizowany jeden punkt, ale do połowy, dlatego, że rodzic na świadczeniu pielęgnacyjnym tak naprawdę ma statut nieroba. Na tym świadczeniu rodzic nie ma żadnych zabezpieczeń. Tej podwyżki nigdy by nie było gdyby nie rodzice, którzy byli oszukiwani przez 5 lat. Notorycznie jeździliśmy na rozmowy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – powiedziała Iwona Hartwich.

Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie do 1300 zł. Od 2017 r. przeprowadzana ma być coroczna waloryzacja wysokości świadczenia o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

RIRM

drukuj