fot. PAP/Paweł Supernak

Wystawa „Chrzest Polski” w Muzeum Wojska Polskiego

We wtorek w warszawskim Muzeum Wojska Polskiego otwarto wystawę „Chrzest Polski”, pokazującą państwo pierwszych Piastów na tle świata pogańskiego. Wystawa to pretekst do rozważań na temat źródeł naszej tożsamości’ – mówił Robert Kostro, szef Muzeum Historii Polski.

Muzeum Wojska Polskiego we współpracy z Muzeum Historii Polski przygotowało wystawę poświęconą 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ekspozycja ma za zadanie pokazać czas Chrztu Polski i epokę państwa polskiego pierwszych Piastów na tle świata pogańskiego. Można ją oglądać od 26 kwietnia do 31 lipca.

„Wystawa przede wszystkim opowiada o życiu w X wieku, we wczesnym średniowieczu, kiedy rodziło się państwo polskie i to jest jej najważniejszym zadaniem. Dla nas jednak ważne jest nie tylko to, co zobaczymy na wystawie, ale też fakt, że jest ona pretekstem do refleksji na temat źródeł, początków państwa polskiego, źródeł naszej tożsamości” – mówił na wernisażu Kostro podkreślając, że chrześcijaństwo jest czynnikiem normotwórczym, a więc też państwowotwórczym.

Dyrektor MHP zacytował też Jana Pawła II, który w kazaniu na Placu Zwycięstwa w 1979 roku zwracał uwagę na rolę chrześcijaństwa w kształtowaniu polskiej państwowości i tożsamości podkreślając, że miało ono wpływ nie tylko na wierzących, ale także na tych, którzy wątpili, a nawet przeciwko chrześcijaństwu się buntowali.

Kostro przypomniał, że Muzeum Historii Polski, którym kieruje, oraz Muzeum Wojska Polskiego, gdzie otwarto wspólną wystawę, współpracują ze sobą, a będą nawet współpracować jeszcze bliżej – obie instytucje w przyszłości będą się mieścić po sąsiedzku w kompleksie muzeów na warszawskiej Cytadeli.

Pierwsza część wystawy poświęcona jest mitologii słowiańskiej przed przyjęciem chrztu. By przestawić przykładowe bóstwa z tego okresu pokazano m.in. repliki słynnych znalezisk, takich jak Światowid wydobyty ze Zbrucza w 1848 r. oraz „kamienną babę” – znalezisko spod Bartoszyc.

Część wystawy poświęconą początkom chrześcijaństwa w Polsce otwiera dużych rozmiarów powiększenie obrazu Jana Matejki, pt.: „Zaprowadzenie chrześcijaństwa”, pierwszego z dwunastu obrazów tworzących cykl zatytułowany „Dzieje cywilizacji w Polsce”. Scenę chrztu Mieszka I oraz nakaz niszczenia posągów pogańskich przedstawiają litografie Girolamo Carottoniego, Franciszka Smuglewicza i Rafała Radziewicza.

Spośród zabytków tej epoki pokazano m.in. pontyfikał z XI w. oraz kopie zabytków, takich jak pierścień romański, pastorał z rogu z katedry gnieźnieńskiej czy średniowieczne księgi rękopiśmienne.

Prace, obrazy i grafiki Michała Byliny, Bohdana Wróblewskiego i Teodora Klonowskiego przedstawiają wydarzenia militarne i wojowników polskich z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Wygląd i ubiór ludności zamieszkujących ziemie polskie w tym okresie pokazane są za pomocą rekonstrukcji ubiorów odtworzonych na podstawie ikonografii z epoki i zabytków archeologicznych z X-XI wieku. Kulturę materialną plemion zamieszkujących ziemie polskie reprezentują znaleziska archeologiczne z okresu VIII-IX w.

Część ostatnia wystawy „Ze znakiem krzyża przez 1000 lat historii” dotyczy epok późniejszych, pokazując jak znak krzyża wpisywał się w dzieje wojska polskiego na przestrzeni wieków we wszystkich okresach trwania polskiej państwowości, aż po czasy nam współczesne. Wykorzystano m.in. relikwiarze wojskowe, słynne krzyżyki z gałązek olszyny z pola bitwy w Olszynce Grochowskiej (1831 r.) oraz biżuterię patriotyczną z okresu powstania styczniowego (1863 r.) i I wojny światowej.

PAP/RIRM

drukuj