Wystąpienie Prezydenta RP z okazji obchodów Dnia Flagi RP oraz Dnia Polonii

„Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo Ministrowie, Panie Przewodniczący, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, Wielce Szanowni Państwo odznaczeni, wszyscy szanowni drodzy Państwo, drodzy goście, niezmiernie się cieszę, że mogę Państwa powitać tutaj, w tym tak drogim dla Polski miejscu, tak wielce wpisanym w naszą tradycję – w Belwederze – w tym bardzo szczególnym dniu. Bardzo szczególnym dniu, kiedy dwa święta tak w bardzo symboliczny sposób zaplatają nam się – Święto Flagi – naszego sztandaru, naszej flagi narodowej, naszej biało-czerwonej i Święto Polonii i Polaków za Granicą.

Cieszę się, że właśnie dziś tu w Warszawie, w Belwederze, pod tą biało-czerwoną flagą, którą przed chwilą podnieśliśmy na maszt, mogę gościć moich rodaków przybywających z najdalszych zakątków świata, bo jak przed chwilą słyszeliśmy, są tutaj nie tylko Polacy mieszkających w państwach sąsiednich w stosunku do naszego, ale są też z nami dziś rodacy z Republiki Południowej Afryki, są rodacy z Australii, są rodacy ze Stanów Zjednoczonych. Ogromnie się z tego cieszę.

Cieszę się, bo ta biało-czerwona jest nasza, jest wspólna. Jest wszystkich tych, którzy mieszkają tu w Polsce i jest wszystkich tych, którzy mieszkają poza granicami, a w sercach czują się Polakami.

Wręczając dzisiaj te odznaczenia, między innymi dziękowałem Państwu w imieniu Rzeczypospolitej jako prezydent, za waszą działalność dla Polaków za granicą w wielu dziedzinach. W dziedzinie edukacji, gdzie dbacie o to by polskie dzieci, polska młodzież mogła uczyć się języka rodzimego, mogła uczyć się rodzimej historii, mogła w ten sposób budować swoje korzenie, swoją tożsamość, pogłębiać swój związek z ojczyzną. W dziedzinie kultury, także w dziedzinie nauki, przysparzając w ten sposób chwały Polsce i budując właśnie to co przed momentem powiedziałem – tożsamość, pamięć, wszystko to, co ważne i powoduje, że Polska pozostaje w sercach i z kolei potem to młode pokolenie przekazuje je swoim dzieciom.

Przekazuje dlatego, że jest przekonane, że to sprawa ważna, przekazuje, bo tak zostało wychowane przez swoich rodziców, przez nauczycieli, przez wszystkich ludzi-Polaków, z którymi zetknęli się w instytucjach kultury, a także w instytucjach naukowych.

Bardzo za to dziękuję. Cieszę się także, że mogłem przed chwilą podpisać i przekazać na ręce marszałka inicjatywę ustawodawczą. Ktoś powie – symboliczną. Mówię właśnie tak – symboliczną. Inicjatywę, która prowadzi do uzyskania polskich legitymacji szkolnych przez dzieci polskie, uczące się w różnego rodzaju szkołach polskich i międzynarodowych, gdzie są sekcje polskie, poza granicami kraju. To bardzo ważne, nawet nie dlatego, że kiedy przyjadą do naszego kraju, to tak jak dzieci i młodzież chodzące do szkół w Polsce będą mieli zniżki na przejazdy autobusami i koleją. To ważne przede wszystkim dlatego, że tu na miejscu w Polsce będą się czuli polskimi uczniami, takimi samymi jak ich koledzy i koleżanki, którzy uczą się w Polsce i to jest istotne, bo w gruncie rzeczy ma to prowadzić do pogłębienia wspólnoty, to silniejszego związania, to tego silniejszego powiedzenia +tak, wy też jesteście polskimi uczniami+. Oczywiście zniżka na bilet to też sprawa niebagatelna.

Szanowni Państwo,

Mówiłem na wstępie o biało-czerwonej, o naszych barwach. Jesteśmy z nich wszyscy bardzo dumni i trzeba powiedzieć, że mamy ku temu wiele ważnych powodów. Po pierwsze, te nasze barwy należą do najstarszych, w sensie oficjalnego ustanowienia. To prawie dwieście lat, bo w czasie powstania listopadowego w 1831 roku Sejm podjął decyzję o tym, że barwy biało-czerwone będą naszymi barwami narodowymi, państwowymi. To jeden z najstarszych takich aktów na świecie, ale on wziął się także z wielkiej tradycji, z tradycji barw królestwa polskiego, ale także z tradycji rycerskich.

Pewnie wszyscy pamiętamy, że na wielkiej chorągwi krakowskiej, skupiającej najznamienitszych polskich rycerzy, choćby w czasie opisywanej przez Henryka Sienkiewicza, naszego noblistę-pisarza, bitwy pod Grunwaldem. Tam na tym właśnie sztandarze był biały orzeł w koronie na czerwonym, herbowym tle i to właśnie z tego wzięły się nasze biało czerwone barwy.

My się pod nimi skupiamy, my się pod nimi grupujemy tak jak grupowało się rycerstwo polskie. Ta flaga jest dla nas niezwykle ważna, bo zawsze była. Przypomnę ten moment, właśnie z opisywanej przez Henryka Sienkiewicza bitwy pod Grunwaldem, kiedy dosłownie na chwilę Krzyżacy przejęli sztandar, przejęli wielką chorągwie krakowską i zaczęli śpiewać pieśń zwycięstwa, bo byli pewni, że zdobycie tego sztandaru oznacza całkowite rozbicie polskich wojsk, że pójdą one w rozsypkę, bo właśnie miały grupować się pod sztandarem, a ten się znalazł w obcych rękach. Ale Polacy się nie przerazili – rzucili się i odbili sztandar, wysiekli Krzyżaków z absolutnym męstwem, szałem bojowym, właśnie w obronie swojej chorągwi i ostatecznie, jak doskonale wiemy, to właśnie polskie wojska i litewskie wygrały tą bitwę i zmiażdżyły tą potęgę krzyżacką, zmiażdżyły ją tak, że nie odrodziła się ona już nigdy, a Polska znów stała się bezpieczna.

Dziś znów skupiamy się wszyscy pod tym sztandarem. Dlaczego ja tak mocno to akcentuję? Bo to jest element, który jest dla nas wszystkich absolutnie wspólny. Państwo, na swoich uroczystościach patriotycznych, ważnych dla was, nawet poza granicami Polski, w tych najdalszych zakątkach świata, spotykacie się pod biało-czerwoną flagą, niesiecie ją przez ulicę, dumni z tego, że jesteście Polakami, dumni ze swojej tożsamości.

My także podczas świąt narodowych, tu w Polsce, chodzimy ze swoimi flagami, z dumą je nosimy w klapach marynarek, wszyscy niezależnie od poglądów i to jest właśnie piękne, że kiedy idzie manifestacja wspierająca obecnie rządzących, niesie ze sobą biało-czerwone flagi.

Kiedy idzie manifestacja wspierająca obecną opozycję, też niesie ze sobą biało-czerwone flagi. Kiedy idą na mecz reprezentacji Polski kibice, też niosą ze sobą biało-czerwone flagi, malują na biało-czerwony kolor twarze, niosą ze sobą szaliki biało-czerwone z napisem <>. Wszyscy są razem, nikt nikomu, na szczęście, nie śmie odmówić tych biało-czerwonych barw, bo wobec tych barw wszyscy jesteśmy jednakowi i wszyscy jesteśmy równi. Tym barwom jesteśmy winni szacunek, szacunek dla flagi, szacunek dla godła, to ta flaga powinna być zawsze na pierwszym miejscu wśród innych.

Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie na tej uroczystości. Bardzo dziękuję także wszystkim tym, którzy propagują akcję <<Wywieś Flagę>>. Niech te flagi zawisną na naszych domach, na naszych balkonach, niech będą traktowane z szacunkiem. Niech zdobią nas, niech znaczą Polskę i niech znaczą polskość. Dziękuję”.

drukuj