Wyrok TS ws. Puszczy Białowieskiej w kwietniu?

Ministerstwo Środowiska spodziewa się wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. Puszczy Białowieskiej w połowie kwietnia.

Na początku tygodnia odbyła się rozprawa przed unijnym Trybunałem co do istoty sporu między Komisją Europejską a Polską ws. Puszczy Białowieskiej.

Komisja zarzuca ministerstwu środowiska, że pozwalając na zwiększoną wycinkę w puszczy, naruszyło dyrektywy: siedliskową oraz ptasią. Władze w Warszawie podkreślają, że prowadzą jedynie działania ochronne w celu zachowania cennych gatunków.

Szef resortu środowiska prof. Jan Szyszko spodziewa się pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy przez Luksemburski trybunał.

– 20 lutego będzie jeszcze pewna opinia. Tak, jak wiem, wyrok będzie mniej więcej w połowie kwietnia. O ile istnieje prawo i dobre zrozumienie tego, to nie mamy najmniejszych wątpliwości, a równocześnie mamy dane, bo w tej chwili już mierzymy te dane, a więc z faktami nie można dyskutować. Wydaje mi się, o ile jest obiektywna opinia, że wyrok może być jeden: Polska broni prawa UE – mówi prof. Jan Szyszko.

Podczas poprzednich rozpraw przed Trybunałem, odbywało się tzw. wysłuchanie stron ws. zakazu wycinki w Puszczy. W listopadzie unijny Trybunał zastosował wobec naszego kraju środek tymczasowy. Zgodnie z nim poza sytuacją wyjątkową i bezwzględnie konieczną do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Polska nie może prowadzić wycinki w Puszczy Białowieskiej. Za złamanie tego zakazu grozi 100 tys. euro kary dziennie.

RIRM

drukuj