fot. twitter.com/MRPiPS_GOV_PL/

Wsparcie dla dzieci objętych pieczą zastępczą

Dzieci objęte pieczą zastępczą dostaną wsparcie od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort przeznaczy 130 mln zł na zakup komputerów z oprogramowaniem oraz środków ochrony osobistej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podejmuje kolejne działania na rzecz dzieci i rodzin.

– Inwestowanie w rodzinę, to jest nasze wyzwanie, które realizujemy już od 2015 roku – wskazała Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Sztandarowe programy to „500 plus”, Dobry Start czy Maluch plus.

– Karta Dużej Rodziny czy program Mama 4 plus, który jest podziękowaniem dla tych rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, ale nie nabyli prawa do minimalnej emerytury – akcentowała minister rodziny pracy i polityki społecznej.

Teraz wsparcie trafi do rodzin i placówek zastępczych.

– Jesteśmy w trakcie, właściwie już na finiszu, zdecydowanej zmiany w zakresie pieczy zastępczej. Na Mazowszu 7,5 tys. dzieci znajduje się w pieczy zastępczej. Prawie 6 tys. to są dzieci, które przebywają w różnego rodzaju rodzinnych ośrodkach, w rodzinnych domach dziecka, w rodzinach zastępczych, które są spokrewnione z dziećmi w rodzinach niezawodowych, zawodowych. Te różne formuły mają jeden wspólny mianownik. To są domy  zbliżone do tego, jak wygląda dom rodzinny – podkreślił Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki.

Z powodu epidemii zarówno instytucje, jak i rodziny zastępcze, potrzebują wsparcia finansowego na doposażenie dla dzieci lub środki ochrony osobistej. Łącznie to kwota 130 mln zł.

– Czternaście milionów złotych zostanie skierowanych w postaci pomocy, która ma na celu przede wszystkim przygotowanie tych domów, tych zastępczych rodzin, do tego, aby stawić czoła ewentualnym kłopotom. Kłopotom przede wszystkim w zakresie zdalnego komunikowania się. Będą to środki przeznaczone na zakup komputerów stacjonarnych, przenośnych, oprogramowania, w tym także oprogramowania dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a także cały szereg środków bezpośrednio nastawionych na walkę z epidemią, czyli rękawiczki, maseczki, środki do dezynfekcji – akcentował wojewoda mazowiecki.

Pomoc obejmie wszystkie rodziny zastępcze, instytucje i placówki szkolno-wychowawcze sprawujące opiekę zastępczą oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

 

TV Trwam News

drukuj