fot. Katarzyna Stróżyk

WSKSiM zapowiada Kongres „Katolicy i osoba ludzka – szanse i zagrożenia”

23 i 24 listopada br. w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizowany zostanie XI międzynarodowy kongres „Katolicy i osoba ludzka – szanse i zagrożenia”. Wydarzenie odbędzie się w 70. rocznicę ogłoszenia „Powszechnej deklaracji praw człowieka” i w 40. rocznicę wyboru JE ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Wśród przybyłych prelegentów znajdują się m.in. przedstawiciele Stolicy Świętej. JE ks. kard. Zenon Grocholewski, Prefekt Senior Kongregacji Wychowania Katolickiego 23 listopada zainauguruje kongres. Natomiast JE ks. abp Jan Romeo Pawłowski, delegat ds. przedstawicielstw papieskich, 24 listopada podejmie temat „Roli Kościoła w promowaniu i obronie praw człowieka”.

Do Torunia przybędą również profesorowie z Papieskiej Akademii „Pro Vita”: Monica Lopez Barahona z Hiszpanii, prof. Mounir Farag z Egiptu, prof. Maria Marta Cuneo z Argentyny, prof. Cristina Montoya z Kolumbii oraz prof. Alberto Lo Presi z Włoch.

W kongresie „Katolicy i osoba ludzka – szanse i zagrożenia” udział wezmą również: JE ks. bp prof. Ignacy Dec, biblista ks. prof. Waldemar Rakocy, prof. Piotr Jaroszyński, ks. prof. Jarosław Kupczak oraz ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Szczegóły i zgłoszenia pod numerem telefonu: +48566107134, na stronie: kongres.wsksim.edu.pl lub pod adresem e-mail: kongres@wsksim.edu.pl.

Program:

23 listopada (piątek)
9.00: Otwarcie Kongresu

JM o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel WSKSiM,

JEm. ks. kard. Zenon Grocholewski, Prefekt Senior Kongregacji Wychowania Katolickiego

Sesja I
10.00 JE ks. bp prof. Ignacy Dec: „Spór o człowieka w kulturze nowożytnej”
10.30 Prof. Alberto Lo Presti (Włochy): „Osoba ludzka jako podstawowa zasada nauki społecznej Kościoła”
11.00 Przerwa kawowa
11.30 Prof. Mónica López Barahona (Hiszpania): „Osoba ludzka i ochrona zdrowia”
12.00 Ks. prof. Waldemar Rakocy CM: „Godność osoby ludzkiej w zamyśle Stwórcy”
12.30 Dyskusja
13.50 Obiad
Sesja II
15.00 Prof. Piotr Jaroszyński: „Wizja człowieka w starożytności – kultura grecko-rzymska”
15.30 Ks. prof. Tomasz Kraj: „Osoba ludzka i transhumanizm”
16.00 Prof. Mounir Farag (Egipt): „Osoba ludzka w kulturze chrześcijańskiej i w islamie – analiza porównawcza”
16.30 Dyskusja
18.00 Msza Święta pod przewodnictwem JE ks. bpa Ignacego Deca (w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II)
19.30 Kolacja
24 listopada (sobota)

 

7.00 Msza Święta pod przewodnictwem JE ks. bpa Jana Romea Pawłowskiego, delegata ds. przedstawicielstw papieskich (w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II)

 

Sesja III
9.00 JE ks. abp Jan Romeo Pawłowski (Watykan): „Rola Kościoła w promowaniu i obronie praw człowieka”
9.30 Prof. María Marta Cúneo (Argentyna): „Człowiek jako custos et curator – implikacje etyczne chrześcijańskiego humanizmu”
10.00 O. prof. Jarosław Kupczak OP: „Personalizm Karola Wojtyły – Jana Pawła II”
10.30 Dyskusja
11.00 Przerwa kawowa
11.30 Ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr: „Przyszłość człowieka w dobie rozwoju biotechnologii”
12.00 Prof. Ana Cristina Montoya (Kolumbia): „Osoba ludzka we współczesnym społeczeństwie – rola komunikacji”
12.30 Dyskusja
13.30 Podsumowanie: o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM

RIRM

drukuj