Premier M. Morawiecki: Jestem przekonany, że będziemy szanować TK i jego wyroki

Jesteśmy w okresie poszukiwania czegoś w rodzaju tożsamości konstytucyjnej; jestem przekonany, że będziemy szanować Trybunał Konstytucyjny, jego wyroki jako najwyższej instancji odwoławczej i decyzyjnej; ten porządek konstytucyjny nie powinien być naruszany – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Mogę wyrazić moją radość, że system polskiego ustawodawstwa, z uwzględnieniem TK, w pewnych interwałach czasowych doprowadza jednak do pewnej pluralizacji poglądów. Jednocześnie poprzez zasady określone w konstytucji dotyczące TK i ujęte również w ustawach, gwarantuje tak daleko posuniętą niezależność Trybunału Konstytucyjnego” – powiedział szef rządu na poniedziałkowym spotkaniu szefów sądów konstytucyjnych sześciu państw Europy Środkowowschodniej poświęconym roli sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie.

Dzisiaj jesteśmy najwyraźniej w Europie, w Unii Europejskiej (…) wraz z naszymi braćmi ze Wschodu i z Południa w okresie poszukiwania czegoś w rodzaju tożsamości konstytucyjnej. Sądzę, że ten pluralizm naszych doświadczeń historycznych i dzisiejszych oczekiwań powinien być w pełni uszanowany” – powiedział premier.

W tym kontekście stwierdził, że wiele z trybunałów konstytucyjnych rozważało „gdzie są granice porządku europejskiego względem porządku konstytucyjnego, z rolą trybunału konstytucyjnego na czele”.

My również taki dyskurs tutaj, w Polsce, toczymy i chcemy, żeby ten dyskurs był szanowany, żeby był uszanowany, podobnie jak powinien on być uszanowany we wszystkich innych państwach Unii Europejskiej. Są bowiem takie prawa w ramach porządków konstytucyjnych i porządków ustrojowych poszczególnych państw członkowskich, które mają absolutnie fundamentalne znaczenie dla działania, dla funkcjonowania tych praw” – ocenił Mateusz Morawiecki.

Premier wyraził też przekonanie, że „będziemy przede wszystkim szanować TK, jego wyroki jako najwyższej instancji odwoławczej i decyzyjnej” i – jak zaznaczył – ten obowiązujący porządek konstytucyjny nie powinien być naruszany przez „wszelkie inne uzurpacje”.

Cieszę się, że dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że mimo pewnych sporów, nawet bardzo daleko posuniętych sporów wokół konstytucji, interpretacji konstytucji, jest dla coraz większej liczby ludzi jasne, że TK dzisiaj reprezentuje bardzo spluralizowane poglądy i ciesząc się swoją niezależnością dba o jakość porządku konstytucyjnego państwa, a w związku z tym dba również o jakość naszego ustroju” – dodał szef rządu.

 

PAP/RIRM

drukuj