WSKSiM w Toruniu otwiera pionierski w Polsce kierunek studiów

Informatyka medialna – to nazwa nowego kierunku, jaki do swojej oferty edukacyjnej wprowadza Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest to pierwszy tego typu kierunek w Polsce. Łączy on w sobie specyfikę wykorzystania najnowszej technologii z obszaru nowych mediów, a także klasyczny warsztat dziennikarski. Informatyka medialna obejmuje trzy lata studiów pierwszego stopnia.

„Fides, ratio et patria”  (wiara, rozum i ojczyzna) – to motto Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Rektor uczelni, o. dr Zdzisław Klafka CSsR, wskazuje, że wszystkie działania naukowe w niej prowadzone odbywają się w duchu tej myśli, także i na nowopowstającym kierunku.

– Rozpoczynamy nowy kierunek: informatyka medialna. Nie chodzi o to, by wychować ludzi-maszyny. Współczesny człowiek potrzebuje bycia nowoczesnym, więc musi poznać współczesne technologie, ale to co próbujemy w naszej uczelni czynić, to przede wszystkim żeby informatyka była bardzo ludzka – podkreśla o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Informatyka medialna skierowana jest do szerokiego grona osób, zarówno studentów, jak i absolwentów różnych uczelni.

 – Jest to oferta, dla tych którzy już studiują dziennikarstwo, a także dla tych, którzy skończyli dziennikarstwo i chcą poszerzyć znajomość tej dziedziny właśnie o te elementy związane z informatyką. WSKSiM w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która właśnie ten kierunek oferuje. Jest to kierunek unikatowy w skali Europy, dlatego że proponują go, tylko poza naszą uczelnią, 4 uczelnie europejskie: Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet w Berlinie i Hamburgu oraz College Królewski w Londynie – zwraca uwagę wykładowca WSKSiM w Toruniu mgr Katarzyna Cegielska.

Mgr Katarzyna Cegielska dodaje także, jakie zajęcia z nauk dziennikarskich pojawią się ofercie tego kierunku.

 – Jeśli chodzi o dziennikarstwo, to na pewno będą to przedmioty, które do tej pory są na studiach dziennikarskich, a mianowicie źródła informacji dla dziennikarzy, prawo mediów, czy też gatunki dziennikarskie – informuje mgr Katarzyna Cegielska.

Poza zajęciami dziennikarskimi na kierunku tym pojawią się także zajęcia z grupy nauk ścisłych i technicznych. Przedstawiciele WSKSiM zaznaczają jednak, że przy rozpoczęciu studiowania nie jest wymagana zaawansowana wiedza z ich zakresu.

 – Największy nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem, narzędziami informatycznymi. W związku z tym, że ma być to nakierowane na technologie medialne, więc jest właśnie laboratorium audiowizualne, czy warsztaty montażu audio, montażu wideo, psychologiczne aspekty przekazu wizualnego, jak również komunikacja wizualna, projektowanie infografiki, projektowanie graficzne – wskazuje dr Ilona Nowosad z Instytutu Informatyki WSKSiM.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wiąże się to z mniejszymi kosztami studiowania na tym kierunku.

 – Opłata za czesne na tym kierunku będzie niższa niż na innych naszych kierunkach, choćby na dziennikarstwie czy na typowej informatyce inżynierskiej – zaznacza dr Maria Laska, prorektor WSKSiM w Toruniu.

Dla studentów tego kierunku przewidziane są różnorodne praktyki.

 – Studenci będą mieli możliwość zdobywania wykształcenia praktycznego w ramach staży, praktyk krajowych, zagranicznych, jak również w ramach wyjazdów z programu Erasmus – mówi dr Maria Laska.

Absolwenci kierunku informatyka medialna będą mogli starać się o zatrudnienie w agencjach reklamowych oraz w studiach telewizyjno-radiowych jako dziennikarz bądź informatyk. Rekrutacja na nowy kierunek trwa do 30 września.

TV Trwam News/RIRM

drukuj