fot. twitter

Lublin. Historię Polaków na ziemiach wschodnich upamiętni nowe muzeum

Historię Polaków zamieszkujących niegdyś wschodnie tereny I Rzeczypospolitej upamiętni Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, które ma powstać w Lublinie. Na siedzibę placówki wstępnie wytypowano zabytkowy pałac w centrum miasta.

„Muzeum w założeniu ma upamiętniać, badać i popularyzować dorobek pokoleń Polaków zamieszkujących – pośród innych narodów – ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem historii tych ziem w czasie istnienia I Rzeczypospolitej” – poinformowało PAP Centrum Prasowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego(MKiDN).

Ministerstwo jako siedzibę przyszłego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej wstępnie wytypowało zabytkowy dawny pałac niegdyś należący do rodu Lubomirskich, usytuowany przy Placu Litewskim w centrum Lublina. Budynek ten Lubomirscy przejęli w 1683 r. Pałac kilkakrotnie był przebudowywany i zmieniał właścicieli – wygląd obecny zawdzięcza przebudowie z 1829 r.

Pałac Lubomirskich należy do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, mieści się w nim Wydział Politologii.

„Obecnie trwa ocena oferty UMCS – właściciela obiektu” – informują służby prasowe ministerstwa.

Władze uczelni już na początku roku informowały o zamiarze sprzedaży Pałacu Lubomirskich oraz sąsiadującego z nim budynku Instytutu Psychologii – także zabytkowego Pałacu Gubernialnego.

„Budynek Wydziału Politologii nie został wystawiony na sprzedaż w związku z tym, że wstępne zainteresowanie tą lokalizacją wyraziło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – poinformowała rzeczniczka UMCS Aneta Adamska.

Planowana nowa placówka miałaby być oddziałem Muzeum Lubelskiego – instytucji kultury prowadzonej wspólnie przez samorząd województwa lubelskiego i MKiDN.

„Jest taki pomysł, żeby to był oddział Muzeum Lubelskiego” – potwierdziła PAP dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie Katarzyna Mieczkowska.

„Ma być też przygotowany operat szacunkowy dotyczący zakupu budynku dawnego pałacu Lubomirskich” – dodała.

Nieznana jest jeszcze data powstania Muzeum, ani szczegóły dotyczące jego organizacji, wyposażenia i działania.

Inicjator utworzenia takiej placówki w Lublinie historyk i politolog prof. KUL Andrzej Gil powiedział PAP, że miasto to funkcjonujące, w historii i obecnie, na styku kultur Wschodu i Zachodu jest właściwym miejscem dla muzeum, które upamiętniałoby tę ważną część wspólnej historii Polski i narodów mieszkających po jej obecnej wschodniej granicy.

Podkreślił, że to w Lublinie zawarta została Unia Lubelska (porozumienie z 1569 r. między stanami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, w wyniku którego powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów) i nowe muzeum przypominałoby tamtą idę zjednoczenia oraz skutki, jakie przyniosło ono w historii.

„Nie da się wyjąć Polski z historii i kultury Ukrainy czy Białorusi, tak jak i z polskiej kultury i historii nie można wyjąć wątków wschodnich” – zaznaczył.

Według Andrzeja Gila Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej powinno ukazywać m.in. to jak Polacy współtworzyli niegdyś historię tamtych miejsc, w tym także powiązania i relacje Polski z krajami wschodniej Europy.

„Chciałbym, żeby to muzeum – bez politycznych podtekstów – pokazywało przede wszystkim to dobro, które się stało w naszej wspólnej historii z Ukrainą, Białorusią, Rosją czy Mołdawią. To jest część historii, o której po 1989 r. zapomniano. Takiego muzeum w Polsce brakuje” – zaznaczył prof. KUL Andrzej Gil.

PAP/RIRM

drukuj