fot. mkidn.gov.pl

Powstaje Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

Na mocy nowelizacji ustawy o ochronie zabytków powstaje Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. Ma on za zadanie gromadzić środki finansowe potrzebne na ratowanie najbardziej zagrożonych obiektów w Polsce.

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków to państwowy fundusz, którego dysponentem będzie minister kultury i dziedzictwa narodowego. Do tej pory zabytki mogły być finansowane w ramach konkursów ministra.

Pomysłodawczyni projektu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin podkreśla, że utworzenie takiego funduszu jest ogromnym przełomem.

 – Dlaczego on jest potrzebny? Dlaczego on jest wręcz niezbędny? Dlatego, że w przeciągu roku mamy ok. 100 spaleń zabytkowych, drewnianych świątyń. Mamy takie przypadki jakie miały miejsce ostatnio, czyli klęski żywiołowe: powodzie, wichury, czy też inne przypadki losowe, które powodują zniszczenia tych obiektów. Do momentu powołania tego funduszu nie mamy wolnych środków finansowych, które mogłyby pomóc w ratowaniu takich zniszczonych obiektów – mówi prof. Magdalena Gawin.

 Oprócz środków budżetowych jedną ze ścieżek finansowania funduszu są kary administracyjne. Są one nakładane na użytkowników obiektów zabytkowych za ich nieprzepisowe użytkowanie. Jak podkreśla Generalny Konserwator Zabytków nakładane kary będą podlegały umiarkowaniu zgodnie z nowymi przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

 – Całe zespoły zabytków np. zabytkowe koszary są przejmowane nie przez osoby fizyczne tylko przez firmy. I nie są przejmowane po to żeby o nie dbać, ale po to żeby je zniszczyć. Dlatego, że jest to handel spekulacyjny ziemią. Chodzi o to, aby w miejsce tych zabytkowych, pięknych obiektów, które mogłyby służyć mieszkańcom, wybudować osiedla deweloperskie. Chcemy zapobiec tego typu sytuacjom – akcentuje wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

 Do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków będzie wpływać około 20 mln zł rocznie. Przepisy dotyczące nowego źródła finansującego ratowanie zabytków wejdą w życie od 1 stycznie 2018r.

TV Trwam News/RIRM

drukuj