WSKSiM: Pierwszy dzień X Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i Niepodległość”

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w piątek miał miejsce pierwszy dzień X Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i Niepodległość – szanse i zagrożenia”. 

Spotkanie otworzyli uroczyście JE ks. kard. Zenon Grocholewski – Prefekt Senior Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, oraz JM o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR – Rektor-Założyciel WSKSiM.

– Trzeba być mądrym i korzystajmy z tego. „Z jakim przestajesz, takim się stajesz”. Dziękujemy wszystkim Państwu, (…) którzy jesteście tutaj, chcecie się dzielić mądrością. (…) A Eminencji dziękujemy, że od samego początku jest z nami. To już jest dziesiąty kongres międzynarodowy – mówił Dyrektor Radia Maryja witając zgromadzonych gości.

Ks. kard. Zenon Grocholewski podkreślał swoje zadowolenie z faktu, że tegoroczny kongres został poświęcony problematyce niepodległości.

– Chociaż mogłoby się wydawać, że jest to problem raczej historyczny, chciałbym podkreślić, że chodzi o kwestię bardzo aktualną także w dzisiejszej rzeczywistości naszego kraju. (…) To pojęcie musi być widziane w szerszym wymiarze – zaznaczył były prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Gości przywitał także prezydent Torunia Michał Zaleski. Nawiązując do tematu X Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i Niepodległość – szanse i zagrożenia”, polityk wskazał na historię miasta.

– Miasto (Toruń) powstało w 1233 roku i zostało założone przez Zakon Krzyżacki. Ale rok 1454 to był ten moment wielkiej radości, kiedy polska niepodległość wraz z obecnością w Toruniu króla Kazimierza Jagiellończyka zawitała do naszego miasta i do całego Pomorza. Znaleźliśmy się w niepodległej Rzeczypospolitej. To ten czas, który pokazuje, że w historii miasta, ale i w historii społeczeństw niepodległość nie jest dana raz na zawsze – podkreślił prezydent Torunia Michał Zaleski.

Swój list do uczestników spotkania skierowała premier RP Beata Szydło. Z przyczyn służbowych szefowa rządu musiała zrezygnować z pojawienia się na kongresie, na którym miała wygłosić wykład pt. „Niepodległość Ojczyzny – zadanie polityka”. Pismo odczytał Paweł Szrot z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„W przededniu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pytanie o powinności polityków wobec zachowania suwerenności narodowej nabiera symbolicznego wymiaru. (…) Dostrzeżenia suwerenności są zobowiązani szczególnie ci, którym na mocy społecznego wyboru i zaufania powierzono sprawowanie władzy publicznej. Władzy, która powinna być traktowana w kategoriach służby obywatelom, urzeczywistniającej się w oddaniu dobru kraju i trosce o własne pokolenie” – napisała premier Szydło.  

Filozof prof. dr hab. Piotr Jaroszyński w swoim wykładzie „Sens niepodległości w świetle myśli antycznej” podkreślał, że chodzi o to, żeby „odzyskać pewną jasność, żeby rozumieć o czym się mówi”. Jak dodał „Niepodległość państwa jest dla niepodległości człowieka”.

– (…) by człowiek mógł w sposób wolny budować kulturę bycia człowiekiem, czyli rozwijać się w środowisku ludzkim. Polityka nie zastąpi kultury wysokiej, bo nie daje celów, lecz zabiega o środki. Nie chodzi o to, żeby Chopin był dyrektorem departamentu muzyki, lecz żeby tworzył – wskazał prof. Piotr Jaroszyński.

Z kolei biblista ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, mówił o niepodległości zgłębiając temat: „Ewangelia Jezusa Chrystusa gwarantem suwerenności narodów”. Pismo Święte przede wszystkim przedstawia nam problem tworzenia się ludu Bożego – przypomniał ks. profesor. Prezentując wybrane teksty biblijne wskazał na suwerenności narodów powołanych do tworzenia Kościoła.

– Te trzy zadania, które Ewangelia i Chrystus wyznacza swoim uczniom – pojedynczym osobom i ostatecznie narodom ochrzczonym – czyli: stawanie się dziećmi Bożymi (…), powołanie do braterstwa i powołanie do autentycznej wolności (…) – to wielkie czynniki gwarantujące suwerenność człowieka i narodów – zaznaczył ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk.

W wydarzeniu, które odbywało się w piątek i sobotę w auli WSKSiM przy ul. Starotoruńskiej 3, wzięli udział prelegenci i słuchacze z Polski i zagranicy. W program kongresu wpisane były wykłady m.in. prof. Piotra Jaroszyńskiego, ks. prof. dr hab. Pawła Bortkiewicza, wicemin. kultury prof. Magdaleny Gawin, czy prof. Marii Teresy Nicolás (Meksyk).

Swoim patronatem spotkanie objęli JE ks. kard. Zenon Grocholewski – Prefekt Senior Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej oraz premier RP Beata Szydło.

RIRM/TV Trwam News


Galeria: X Międzynarodowy Kongres „Katolicy i Niepodległość – szanse i zagrożenia” – fot. Tomasz Strąg:

drukuj