fot. wsksim.edu.pl

Trwa rekrutacja na studia w toruńskiej WSKSiM. Dr D. Żuchowska: Oferta uczelni jest bardzo interesująca

Mury Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu opuszczają kolejni magistrzy. Teraz trwa rekrutacja na nowy rok akademicki 2020/2021. „Oferta WSKSiM jest bardzo interesująca” – zachęca dr Dorota Żuchowska, dziekan w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.  

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w piątek odbyły się obrony prac magisterskich. Do egzaminów przystąpili studenci z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w dwóch specjalnościach: dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska oraz dziennikarstwo online i marketing sieciowy.

– Studenci ze specjalności online dużo częściej pisali o nowych mediach, efektywnym marketingu medialnym w nowych mediach, zakupach internetowych na podstawie wybranych portali aukcyjnych, o cyberprzestrzeni. Natomiast studenci z dziennikarstwa informacyjnego podnosili takie kwestie, jak np. rola perswazji logos, patos, etos w wybranych reklamach telewizyjnych kierowanych do kobiet; tożsamość zawodowa nowych mediów, ale też obraz i rola rodziny w społeczeństwie w świetle dokumentów Kościoła i współczesnych środków przekazu. To także bliski nam temat – WSKSiM promuje pedagogikę mass mediów w ujęciu ks. bp. Adama Lepy – „Czy i jak wychowywać do odbioru mediów” – mówiła dr Dorota Żuchowska.

Do egzaminów magisterskich podchodzili także studenci politologii, specjalność bezpieczeństwo państwa.

– Były tematy, jak: „Kulturowe podstawy bezpieczeństwa państwa polskiego w świetle strategii bezpieczeństwa narodowego RP z lat 2003-2014” czy „Pozycja gospodarcza Chin na arenie międzynarodowej na przełomie XX/XXI w.” oraz „Wizerunek medialny prezydenta Donalda Trumpa jako biznesmena, polityka i dyplomaty” – wymieniła dziekan uczelni.

Tegoroczni magistrzy pod przewodnictwem prof. Mieczysława Ryby wykazali również zainteresowanie tematami historycznymi.

– Pojawiły się tematy: „Media w Powstaniu Warszawskim, radiostacja <<Błyskawica>>” czy „Nacjonalizm ukraiński w myśli bp. Grzegorza Chomyszyna”. Widać, że studenci interesują się i odkrywają karty z najnowszej historii Polski, które wcześniej może trochę były przedstawiane w innym świetle – podkreśliła.  

Recenzenci wskazywali na bardzo wysoki poziom prac magisterskich.

– Było aż siedem prac wyróżnionych, czyli więcej niż ocena bardzo dobra, a więc: nowatorskie ujęcie problemu, oparcie na zagranicznych źródłach oraz bardzo wyczerpujące i poprawne pod względem metodologicznym i formalnym opracowanie tematów prac – powiedziała dr Dorota Żuchowska.

Obecnie trwa rekrutacja na nowy rok akademicki 2020/2021 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Dziekan uczelni przybliżyła niektóre dostępne kierunki. Pełna oferta WSKSiM dostępna jest [tutaj]. 

– Oferta Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jest bardzo interesująca. Przede wszystkim znana z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Jest to kierunek, który jako jedyna uczelnia niepubliczna mamy wyróżniony przez Polską Komisję Akredytacyjną pod względem jakości kształcenia. Tutaj są specjalności jak: dziennikarstwo radiowo-telewizyjne i – nowość – dziennikarstwo kulturowe, czyli dla osób, które bardziej interesują się rolą kultury w życiu człowieka, zarówno indywidualnego człowieka, jak i całego społeczeństwa – analiza współczesnych zjawisk kulturowych, interpretacja tekstów kultury czy zajęcia na temat obyczajów i tradycji kultury Polski (…). Jeżeli chodzi o studia I stopnia, to mamy jeszcze kierunek politologia, tutaj zainteresowaniem cieszy się bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo, ale też są specjalności, jak: polityka międzynarodowa i marketing polityczny. Jest również kierunek informatyka medialna – mówiła gość Radia Maryja.

Po raz pierwszy ruszy w tym roku akademickim kierunek pielęgniarstwo.

– Osoby, które chciałyby podjąć takie studia będą miały przygotowane do tego zaplecze. Jest gotowa pracownia podstawowych umiejętności pielęgniarskich, są podpisane umowy z placówkami leczniczymi, są przygotowani specjaliści z różnych przedmiotów. Jeśli chodzi o kierunki z zakresu nauk medycznych, one są całkowicie zestandaryzowane. Niezależnie od tego, czy pielęgniarstwo jest w naszej uczelni czy na uczelni państwowej, jeżeli chodzi o dobór przedmiotów, o liczbę godzin, osoby, które mają odpowiednie doświadczenie – to w każdym z tych przypadków jest to ściśle określone. Nasza uczelnia w 100 proc. musiała spełnić te standardy, żeby otrzymać pozwolenie na kształcenie na tym kierunku. Mamy dobór kadry profesjonalnej, kadry, która będzie pamiętać o tym, co charakteryzuje hasło naszej uczelni: „Fides, Ratio et Patria” i kadry, która będzie pamiętała, że życie człowieka zaczyna się od poczęcia i trwa do naturalnej śmierci – akcentowała dr Dorota Żuchowska.

Cała rozmowa z dziekan WSKSiM dr Dorotą Żuchowską dostępna jest [tutaj].

 

 

radiomaryja.pl

drukuj