WSKSiM: obrony prac na studiach podyplomowych na kierunku logistyka

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyły się obrony prac na studiach podyplomowych na kierunku logistyka. Studia te są nowością w ofercie dydaktycznej toruńskiej uczelni.

Ich celem jest poszerzenie wiedzy słuchaczy oraz praktyczne przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku Transportu, Spedycji i Logistyki. Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym, a ich ukończenie wiąże się ze zdaniem egzaminu dyplomowego.

Jak wskazuje dziekan WSKSIM dr Dorota Żuchowska, prace studentów bazują na wiedzy eksperckiej, przekazywanej podczas wykładów.

–  Były rozwiązaniami konkretnych problemów opartymi o analizy wskazującymi różnego rodzaju wdrożenia i usprawnienia w procesach logistycznych, m.in. na przykładzie Poczty Polskiej S.A. Te metody i narzędzia, które słuchacze mieli okazję poznać w czasie studiów na pewno przydadzą się im potem w pracy zawodowej na różnych stanowiskach, związanych właśnie z realizacją dostaw, gospodarką zapasami, a także w różnym obszarze operacyjnym i strategicznym – akcentuje dziekan WSKSiM.

W sobotę w murach uczelni odbędą się obrony prac na kierunku Masters of Business Administration, czyli MBA. To prestiżowe studia, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności menedżerskich m.in.: dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych.

RIRM

drukuj